Webwinkels en platforms moeten consumenten duidelijk informeren

Op e-commerce platforms zijn verschillende verkopers actief, maar het is niet altijd helder wie de verkoper is. 09 oktober 2020

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft recent bol.com gewezen op de informatieplichten die gelden voor platforms. Uit klachten van consumenten bleek namelijk dat het voor hen niet altijd duidelijk was wie de verkoper was van een product op bol.com. Op e-commerce platforms zijn namelijk verschillende verkopers actief, waaronder het platform zelf. Een platform moet daarom duidelijk vermelden wie de verkoper is, zodat de consument weet met wie hij uiteindelijk de koopovereenkomst sluit.

De ACM gaat ook actief controleren. In deze blog geven wij enkele tips omtrent informatieverstrekking aan consumenten.

Algemene informatieverplichtingen webshops

Webshops en platforms verrichten met de online verkoop van producten een “dienst van de informatiemaatschappij”. Hierdoor moeten webshops zich houden aan specifieke regelgeving.

Zo dient de webshop helder te communiceren over:

  • de bedrijfsnaam;
  • de rechtsvorm (eenmanszaak, vof, B.V. etc.);
  • het vestigingsadres;
  • de contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer);
  • het KvK-nummer;
  • het btw-nummer.

Verder moeten de aangeboden producten een goede productomschrijving bevatten, zodat de consument weet wat de belangrijkste kenmerken van het product zijn. Ook moet een webshop duidelijk maken hoe het bestel- en leveringsproces verloopt. Daarbij is het belangrijk dat de consument een eindoverzicht krijgt voordat de bestelling wordt geplaatst. Een dergelijk eindoverzicht moet de consument in staat stellen alle gegevens te controleren, fouten te herstellen en moet het totaalbedrag van de bestelling inzichtelijk maken. Daarnaast moet duidelijk zijn binnen hoeveel dagen het product zal worden geleverd. Verder dient een webshop de consument te informeren over de wettelijke rechten (zoals het recht op herstel of vervanging van een product), het herroepingsrecht, de garantie en de wijze waarop de consument contact kan opnemen bij een klacht.

Specifieke verplichtingen platforms

Om aan bovengenoemde informatieplichten te voldoen acht de ACM het noodzakelijk dat platforms verantwoordelijkheid nemen. Voor platforms die producten verkopen aan consumenten heeft de ACM daarom de volgende informatieverplichtingen geformuleerd:

  • De website van het platform moet zo ingericht zijn dat het voor de consument duidelijk is dat op het platform verschillende verkopers actief zijn. De consument moet dus begrijpen dat het gaat om een platform waar het platform niet alleen zijn eigen producten aanbiedt, maar ook andere verkopers de mogelijkheid hebben om producten aan te bieden;
  • Het platform moet de consument informeren over zijn rol wanneer de consument iets koopt van een verkoper die op het platform actief is. Fungeert het platform bijvoorbeeld als aanspreekpunt bij klachten over het geleverde product of moet de consument aankloppen bij die specifieke verkoper?;
  • Het platform moet de consument informeren met wie een koopovereenkomst tot stand komt als een product wordt besteld op het platform. Sluit de consument een overeenkomst met het platform of met de specifieke verkoper? Op die manier weet de consument wie hij moet aanspreken als hij zich wil beroepen op zijn wettelijke rechten;
  • De website van het platform moet zo ingericht zijn dat de andere verkopers kunnen voldoen aan hun wettelijke informatieplichten.

Naast de informatieplichten moeten platforms ook een grotere rol spelen in de bescherming van de consument tegen oneerlijke handelspraktijken. De ACM stelt daarom dat platforms afspraken moeten maken met de verkopers die hun producten aanbieden via het platform. Zo moet een platform vaststellen of een nieuwe verkoper zich houdt aan de consumentenregels. Een controle van de door de verkoper gehanteerde algemene voorwaarden is daarom aan te raden. Verder dienen platforms sancties op te leggen aan verkopers die zich niet aan de consumentenregels houden. Het is raadzaam om als platform deze sanctiebevoegdheid richting verkopers op voorhand contractueel te borgen.

Conclusie

Heeft u een platform of webshop en vraagt u zich af of u voldoet aan de informatieplichten en andere specifieke (consumenten)regelgeving? Neem dan contact op met één van onze specialisten.