Wetsvoorstel Opheffing verpandingsverboden positief ontvangen

12 november 2018

Het wetsvoorstel Opheffing verpandingsverboden wordt in zijn algemeenheid positief ontvangen. Het mkb vormt een aanzienlijk deel van onze economie maar komt soms lastig aan financiering. Het wetsvoorstel draagt bij aan de financierbaarheid van ondernemingen.

In het zakelijke rechtsverkeer is het gebruikelijk dat de overdracht of verpanding van geldvorderingen op naam wordt uitgesloten. Het gevolg daarvan is dat deze vorderingen niet kunnen worden ingezet (als zekerheid) voor financieringsdoeleinden. Met name voor het mkb leidt dit tot verlies aan mogelijke kredietruimte. Recentelijk is er een wetsvoorstel gepubliceerd dat aan deze praktijk een einde beoogt te maken.

Op 4 juli 2018 is het wetsvoorstel Opheffing verpandingsverboden gepubliceerd. Dit wetsvoorstel is opengesteld voor reacties vanuit (met name) de praktijk. Inmiddels zijn de reacties op dit wetsvoorstel bekend, onder andere van VNO-NCW/MKB Nederland, de Nederlandse Vereniging van Banken en meerdere advocatenkantoren.

Positief ontvangen

Uit de reacties volgt dat het wetsvoorstel in zijn algemeenheid positief wordt ontvangen. Het wetsvoorstel draagt bij aan de financierbaarheid van ondernemingen. Het mkb vormt een aanzienlijk deel van onze economie, maar komt soms lastig aan financiering. Op dit moment kunnen grote opdrachtgevers in hun inkoopvoorwaarden opnemen dat hun leveranciers de vorderingen die zij op hen hebben, niet kunnen overdragen aan andere partijen. Het wetsvoorstel dat nu voorligt beoogt aan deze praktijk een einde te maken en zo de financierbaarheid van het bedrijfsleven te verbeteren.

Vragen

Heeft u vragen over dit wetsvoorstel of over verpandingsverboden, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.