Zorginstellingen opgelet: voor 1 januari 2019 moeten uw statuten Governancecode-proof zijn

16 november 2018

Met de gratis quickscan heeft u snel inzicht en begeleiden wij u bij het updaten van uw zorgstatuten

Vanaf 1 januari 2017 is de nieuwe Governance Code 2017 (‘Code’), als lidmaatschapsverplichting van de vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ), van kracht.

De nieuwe Code gaat, in afwijking van de Zorgbrede Governancecode 2010, uit van 7 governanceprincipes waarbij opvattingen over goed bestuur, professioneel toezicht, maatschappelijke dialoog en verantwoording centraal staan. Goed bestuur en toezicht worden dan ook geacht belangrijke voorwaarden te zijn voor het kunnen verlenen van goede zorg. Om ervoor te zorgen dat uw organisatie aan deze vereisten voldoet is het van belang dat haar ‘zorgstatuten’ up-to-date zijn.

Wat betekent dit voor u?

Vóór 1 januari 2019 dienen de leden van Actiz, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN te voldoen aan de nieuwe Code. Om te zorgen dat u op tijd bent, biedt ons notariaat een gratis ‘quickscan’ aan van uw statuten om te kijken op welke punten de statuten gewijzigd moeten worden. Wij willen uiteraard dat uw organisatie ook op notarieel vlak zorgeloos 2019 ingaat.

Quickscan

Heeft u interesse in de ‘quickscan’ of vragen over wat de gewijzigde Code voor uw zorginstelling betekent? Neem dan contact op met Emily Hyde: hyde@tk.nl.