logo

Over Emily Hyde

Emily Hyde is gespecialiseerd in het notarieel ondernemingsrecht. Zij houdt zich voornamelijk bezig met oprichtingen van vennootschappen, statutenwijziging en herstructureringen. Haar klanten zijn (startende) ondernemingen (MKB en MKB+), overheden en instellingen waaronder bestuurders van zorg- en onderwijsinstellingen.

Emily maakt deel uit van het expertiseteam Notarieel ondernemingsrecht en de sectorteams Zorg en Onderwijs.

Sinds 2015 is Emily aan TK verbonden. Zij haalde een Bachelor Rechtsgeleerdheid en Notarieel recht en studeerde tevens aan de rechtenfaculteiten van de Universiteit van Bologna (Italië) en de Universiteit van Stellenbosch (Zuid-Afrika). In 2014 behaalde zij haar Master Jeugdrecht en momenteel volgt zij haar master Notarieel recht, beide aan de Universiteit Leiden.

 

“Juridische zaken helder en toegankelijk maken.”

Emily: “Wij begeleiden ondernemers op een heldere en toegankelijke wijze waarbij we de belangen van alle betrokkenen op een zorgvuldige wijze afwegen.”