logo
“Behouden en bevorderen van kwaliteit van zorg. ”

Fleur Jansen is gespecialiseerd in het gezondheidsrecht. Zij adviseert zorgaanbieders over uiteenlopende gezondheidsrechtelijke vraagstukken, met bijzondere aandacht voor het privaatrecht. Fleur maakt deel uit van het sectorteam Zorg en de expertiseteams Gezondheidsrecht en Privacyrecht.

Sinds 2019 is Fleur verbonden aan TK. Zij studeerde af in zowel Privaatrecht aan de Rijksuniversiteit van Groningen als Gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam waar zij tevens deel uit maakte van het bestuur van de Gezondheidsrechtelijke Studenten Amsterdam. Daarnaast werkte zij als buitengriffier bij de Rechtbank Amsterdam.

Fleur: “Vertrouwen in de zorgsector is van wezenlijk belang. Graag sta ik mijn cliĆ«nten in de zorg bij met juridische vraagstukken. Samen werken we aan het behouden en bevorderen van de kwaliteit van zorg.”

“Behouden en bevorderen van kwaliteit van zorg. ”