logo
“Verbinding maken met alle belanghebbende partijen voor het beste resultaat.”

Guillaume Swemmelaar is gespecialiseerd in het publiekrecht en maakt onderdeel uit van het sectorteam Onderwijs en de expertiseteams Publiekrecht en Vastgoed en Projectontwikkeling. Hij adviseert onderwijsinstellingen, gemeenten, ondernemingen en ontwikkelaars bij uiteenlopende vraagstukken op het gebied van bestemmingsplannen, subsidies, vergunningen en staatssteun.

Sinds 2019 is Guillaume verbonden aan TK. Hij studeerde rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Leiden en volgde parallel daaraan het bachelor plus programma Honours College Law. Hij behaalde zijn master staats- en bestuursrecht tevens aan de Universiteit Leiden.

Guillaume: “Als advocaat zoek ik niet enkel naar het juridische antwoord in mijn advisering, maar draait het ook om de verbinding met andere belanghebbende partijen om zo het beste resultaat voor mijn klant te bereiken.”

“Verbinding maken met alle belanghebbende partijen voor het beste resultaat.”