logo
“Altijd oog voor de belangen van alle betrokken partijen.”

Jessica is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, met een focus op het loonregresrecht, sociale zekerheidsrecht, collectief en individueel ontslagrecht en ziekte en re-integratie. Daarnaast ligt op civielrechtelijk gebied de aandacht op het aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht. Zij adviseert onder andere aan zorginstellingen, vervoersbedrijven, provincies, supermarktketens, verzekeraars en accountants.

Jessica is sinds 2008 verbonden aan TK en sinds 2016 tevens verbonden aan MediRegres. Zij studeerde Civiel recht en Arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden.

Jessica: “Het maximaal haalbare bereiken met oog voor de belangen van alle betrokken partijen.”

“Altijd oog voor de belangen van alle betrokken partijen.”