logo
“Ingewikkelde juridische vraagstukken vertalen naar praktijkgerichte oplossingen”

Josine Janson is gespecialiseerd in adviseren en procederen op het gebied van gezondheidsrecht en arbeidsrecht. Zij adviseert onder meer zorginstellingen, individuele beroepsbeoefenaren en beroepsorganisaties in de zorg.  Josine maakt deel uit van het sectorteam Zorg en van de expertiseteams gezondheidsrecht en arbeidsrecht.

Sinds 2020 is Josine verbonden aan TK. Josine is civiel rechtelijk afgestudeerd aan de universiteit van Leiden en heeft zich nader gespecialiseerd in het gezondheidsrecht aan de universiteit van Amsterdam. Josine heeft jarenlange ervaring als jurist vanuit verschillende functies binnen het gezondheidsrecht. Hierdoor is zij altijd goed op de hoogte van de actualiteiten binnen de zorg en kan Josine ingewikkelde juridische vraagstukken vertalen naar praktijkgerichte oplossingen.

Josine richt zich op diverse onderwerpen zoals adviseren en procederen op het gebied van:

  • Kwaliteit en veiligheid (toezicht)
  • Governance & compliance
  • Beroepsgeheim en privacy
  • Medische klacht- en tuchtzaken
  • Medisch ethische en juridische vraagstukken rondom begin en einde van het leven
  • arbeidsrecht in de zorg

Josine schrijft met enige regelmaat een annotatie bij een juridische uitspraak voor het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht en geeft gastcolleges over verschillende onderwerpen aangaande het gezondheidsrecht. Voor TK heeft Josine gewerkt bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd en artsenfederatie de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst.

Josine: “Gezondheidsrecht is mijn werk én passie waarin ik creativiteit kwijt kan.”

 

“Ingewikkelde juridische vraagstukken vertalen naar praktijkgerichte oplossingen”