“Werken aan projecten met impact op de omgeving.”

Karien Lagrouw is hyperspecialist op het bestuursrecht met een focus op projectontwikkeling, omgevingsrecht en (commercieel) vastgoed. Zij adviseert gemeenten, overheidsinstellingen en (bouw)bedrijven over besluitvormingsprocessen, handhaving, subsidies, ruimtelijke ordening en onteigening. Karien maakt deel uit van de teams Publieke regelgeving en toezicht en Vastgoed & Projectontwikkeling.

Karien studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden. Zij werkte als docent bij diezelfde universiteit. Sinds begin 2018 is zij terug in de advocatuur en verbonden aan TK. Karien is lid van de Regionale Bezwaarschriftencommissie van de gemeente Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude.

Karien: “Ik vind het mooi om met klanten uit de publieke en private sector strategisch te werken aan projecten met impact in de publieke ruimte.”

Rechtsgebieden NOvA
Karien heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- en subrechtsgebieden geregistreerd:

  • Bestuursrecht
  • Omgevingsrecht
    – Milieurecht
    – Natuurbeschermingsrecht
    – Waterrecht
    – Ruimtelijk bestuursrecht

Op grond van deze registratie is Karien verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

“Werken aan projecten met impact op de omgeving.”