logo

Over Liesbeth Mol

Liesbeth Mol is gespecialiseerd op het gebied van arbeidsrecht en publieke regelgeving en toezicht. Zij adviseert HR-adviseurs, management en directie van zorginstellingen. Dit doet zij zowel op strategisch als op operationeel niveau, onder andere over individuele ontslagzaken, disfunctioneringsdossiers, ziekte en re-integratie, reorganisaties, overgang van onderneming, medezeggenschap en arbeidsvoorwaarden.

Daarnaast adviseert Liesbeth werkgevers rondom het thema klokkenluiden en integriteit. Daarbij valt te denken aan het opstellen van en adviseren over klokkenluidersregelingen, integriteitsbeleid en advisering bij concrete klokkenluidersmeldingen. Zij maakt deel uit van de expertiseteams Arbeid en Publieke regelgeving en toezicht en het sectorteam Zorg.

Sinds 2015 is Liesbeth verbonden aan TK. Zij studeerde Nederlands recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en volgde de postacademische specialisatieopleiding Arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden. Zij is lid van de Commissie melden van een misstand VO, een onderdeel van de Stichting Onderwijsgeschillen. Liesbeth is beëdigd als advocaat in 2002.

 

“Helder, praktisch, en altijd in samenwerking met de klant. ”

Liesbeth “Ik wil bijdragen aan de verdere professionalisering van zorginstellingen, specifiek op het HR vlak, door het geven van heldere en praktische adviezen, het delen van kennis en het aangaan van een langdurige samenwerkingsrelatie.”