Maarten van Haren is gespecialiseerd in het notareel ondernemingsrecht en richt zich met name op het adviseren over vennootschapsrechtelijke transacties en herstructureringen. Tot zijn klanten behoren voornamelijk (DGA-)ondernemers uit het MKB en familiebedrijven.

Maarten maakt deel uit van de expertiseteams Notarieel ondernemingsrecht en Corporate/M&A.

Sinds 2015 is Maarten als kandidaat-notaris verbonden aan TK. Hij heeft Notarieel Recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2019 heeft Maarten de notariële beroepsopleiding afgerond en is hij beëdigd als waarnemingsbevoegd kandidaat-notaris.

Maarten is verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden als scriptiebegeleider en gastdocent.