“Plannen vertalen naar een goede juridische structuur.”

Marieke Baldee is gespecialiseerd in het notarieel ondernemingsrecht. Zij begon haar loopbaan als kandidaat-notaris en deed ruime ervaring op bij verschillende grote kantoren. Daarnaast is zij fulltime werkzaam geweest als docent bij de afdeling Ondernemingsrecht van het Instituut voor Privaatrecht bij de Universiteit Leiden. Hier doceerde zij verschillende (master)vakken, onder meer op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en (internationaal) ondernemingsrecht.

In 2022 zette zij haar juridische loopbaan in het notariaat voort. De focus van Marieke ligt op de juridische vraagstukken in de zorg- en onderwijssector. Zij adviseert toezichthouders, bestuurders, directeuren, managers en adviseurs en heeft ruime ervaring op het gebied van herstructureringen, governance en samenwerkingsverbanden.

Marieke maakt deel uit van het expertiseteam notarieel ondernemingsrecht en de sectorteams Zorg en Onderwijs waarin zij nauw samenwerkt met onze advocaten.

Sinds 2022 is Marieke als kandidaat-notaris verbonden aan TK. Zij studeerde zowel Civiel Recht als Notarieel Recht aan de Universiteit Leiden. In 2000 heeft Marieke de notariële beroepsopleiding afgerond. Daarna volgde zij met succes de Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht.

Marieke: “Als kandidaat-notaris breng ik juridische structuur en duidelijkheid aan in complexe situaties. Met mijn analytische aanpak zoek ik naar pragmatische maar gedegen oplossingen. Ik houd van een persoonlijke benadering, zowel in de advisering als in mijn communicatie. Op deze manier sta ik dicht bij mijn cliënten en weet ik wat er speelt.”

“Plannen vertalen naar een goede juridische structuur.”
“Ik ben als trusted person graag breed betrokken.”

Maayke: “Het belangrijkste aspect aan mijn dienstverlening is het zijn van een trusted person en advies geven dat zorgen wegneemt bij mijn cliënten. In dit kader ben ik graag breed betrokken en houd ik vinger aan de pols als omstandigheden wijzigen, zowel zakelijk als privé.”