“Verbinding maken en verbinding leggen.”

Marlissa Rudolphij is gespecialiseerd in het merkenrecht, modellenrecht, auteursrecht, handelsnaamrecht en privacyrecht. Zij adviseert (inter)nationale ondernemingen, waaronder start-ups en scale-ups, instellingen en personen over uiteenlopende vraagstukken. Marlissa maakt deel uit van de expertiseteams IE, IT en Privacy en Corporate & Commercial litigation en het sectorteam Tech.

Sinds 2019 is Marlissa verbonden aan TK. Zij studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden, volgde het Honours College Law (Universiteit Leiden) en het Exchange semester (University of California, Hastings College of the Law). Aanvullend behaalde Marlissa een Master Civiel Recht met accent IE (Universiteit Leiden).

Marlissa: “Als advocaat leg ik niet alleen juridische verbindingen in mijn advisering. In mijn praktijk maak ik verbinding met alle belanghebbende partijen en strategische doelen om te komen tot het beste resultaat.”

Rechtsgebieden NOvA

Marlissa heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

  • Intellectueel eigendomsrecht

Op grond van deze registratie is Marlissa verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

“Verbinding maken en verbinding leggen.”