“Kwaliteit, heldere communicatie en een constructieve samenwerking.”

Onno is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Zijn klanten zijn met name familiebedrijven en (middel)grote (inter)nationale ondernemingen. Onno adviseert onder meer over aandeelhoudersgeschillen, bedrijfsovernames, participaties, joint ventures, oprichtingen, fusies en splitsingen, ontbindingen en corporate governance vraagstukken.

Onno is sinds juni 2021 verbonden aan TK. Hij studeerde aan de Universiteit Leiden met als afstudeerrichtingen ondernemingsrecht en financieel recht. Daarnaast heeft hij in 2017 de (specialisatie)opleiding vennootschaps- en ondernemingsrecht aan de Grotius Academie afgerond. Onno is sinds 2014 werkzaam in de advies- en transactiepraktijk en in 2019 als advocaat beëdigd.

Onno: “Het leveren van kwaliteit, heldere communicatie en een constructieve samenwerking met alle betrokkenen bij een transactie wordt gewaardeerd en herkend, zowel door de klant als in de markt.”

“Kwaliteit, heldere communicatie en een constructieve samenwerking.”