logo
“Verbinding maken en verbinding leggen.”

Paul de Lange is gespecialiseerd in bestuursrecht, omgevingsrecht, PPS projecten, zakelijke rechten en Wob. Paul heeft veel ervaring met politieke besluitvormingstrajecten bij projectontwikkelingen. Hij adviseert ondernemingen, instellingen,  ontwikkelaars, aannemers, financiers, institutionele beleggers, gemeenten en eindgebruikers bij woning- en utiliteitsbouw. Zowel binnenstedelijk als in uitleggebieden.

Sinds 2016 is Paul verbonden aan TK. Hij studeerde Rechten aan de Universiteit Leiden en is in 2017 beëdigd als advocaat. Paul maakt deel uit van het sectorteam Vastgoed en de expertiseteams Vastgoed & Projectontwikkeling en Publieke regelgeving & Toezicht. Tevens heeft Paul gewerkt als gastdocent bij de vakgroep staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden en is lid van de Adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente Delft.

Paul: “Als advocaat leg ik niet alleen juridische verbindingen in mijn advisering. In mijn praktijk maak ik verbinding met andere belanghebbende partijen om te komen tot het beste resultaat.”

Rechtsgebieden NOvA

Paul heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- en subrechtsgebieden geregistreerd:

  • Omgevingsrecht
    – Milieurecht
    – Natuurbeschermingsrecht
    – Waterrecht
    – Ruimtelijk bestuursrecht
  • Bestuursrecht

Op grond van deze registratie is Paul verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

“Verbinding maken en verbinding leggen.”