logo
“De verbinding en samenwerking opzoeken.”

Ton Veerman is als advocaat en curator gespecialiseerd in faillissementsrecht, faillisementsrecht, verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht. Hij maakt deel uit van het expertiseteam Insolventie en herstructurering en het sectorteam Retail en Hospitality.

Hij werkt voor instellingen en ondernemingen waaronder ook het MKB en adviseert onder andere over koop activa, huur & verhuur, eigendomsvoorbehoud, aansprakelijkheidszaken, verzekeringszaken en faillissementen, met name in juridische procedures.

Sinds 2010 is Ton aan TK verbonden.

Ton: “Ik zoek graag de verbinding en samenwerking in een vroeg stadium zodat we problemen zoveel mogelijk voorkomen.”

“De verbinding en samenwerking opzoeken.”

Actueel