logo
“Onderwijsmensen doen hun werk met hart en ziel. Het is die instelling die mij zo boeit in deze sector.”

Trudy Spaans is gespecialiseerd in onderwijsrecht en arbeidsrecht en werkt al 30 jaar voor het onderwijs in Nederland. “Onderwijsmensen doen hun werk met hart en ziel. Het is die instelling die mij zo boeit in deze sector.”

Trudy is de vaste gesprekspartner van een groot aantal onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet (internationaal) onderwijs, in het MBO en hoger onderwijs. Samenwerking tussen onderwijsinstellingen uit verschillende sectoren (middelbaar beroepsonderwijs, voortgezet en primair onderwijs en kinderopvang) heeft daarbij haar bijzondere belangstelling. De regelgeving belemmert eenvoudige oplossingen maar leerlingen hebben behoefte aan doorgaande leerlijnen en soepele doorstroming. Dat vraagt om creatieve oplossingen bij het inrichten van onderwijsorganisaties en het oplossen van de juridische problemen.

Trudy is sinds 2021 als advocaat verbonden aan TK. Zij heeft de specialisatieopleiding arbeidsrecht gedaan en is lid van de VAAN, de Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Nederland en lid van de VvO, de Vereniging voor Onderwijsrecht. Tevens verzorgt zij de rubriek: Stand van wetgeving als vaste medewerker van NTOR, Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid.  Trudy startte haar loopbaan als onderwijsjurist bij de Vereniging Katholiek Onderwijs waar zij rechtsbijstand verleende en juridische adviezen gaf aan schoolbesturen, rectoren en directeuren. Trudy is in 2008 als advocaat beëdigd. Vanaf 2011 was zij coördinator van de juridische afdeling tot de fusie in 2015 van VKO in Verus. Na haar vertrek bij Verus in 2020 heeft Trudy, als coördinator juridische zaken bij de PO-Raad, de invulling van de helpdesk van de PO- en VO-Raad verder vorm gegeven.

Trudy: “Door mijn opgebouwde ervaring als onderwijsjurist ken ik de sector, weet ik wat er speelt en ben ik in staat om creatieve oplossingen te vinden die soms niet direct voor de hand liggen.  Daarbij werk ik nauw samen met mijn collega advocaten en notarissen bij TK. Deze nauwe samenwerking maakt dat we onderwijsinstellingen een brede en hoog kwalitatieve dienstverlening kunnen bieden. Onderwijsinstellingen verder brengen, dat blijft mijn doel.”

Rechtsgebieden NOvA

Trudy heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de  volgende hoofd- en subrechtsgebieden geregistreerd:

  • Onderwijsrecht
  • Arbeidsrecht

Op grond van deze registratie is Trudy verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

“Onderwijsmensen doen hun werk met hart en ziel. Het is die instelling die mij zo boeit in deze sector.”

Testimonials | Trudy

Check

Check