logo
“Complexe materie begrijpelijk en toepasbaar maken.”

Tsong Ho Chen is hyperspecialist op het gebied van aanbesteden. Hij vertaalt de inkooptechnische en commerciële aspecten van een aanbesteding naar degelijke juridische constructies, die passen binnen het complexe raamwerk van het aanbestedingsrecht.

Door de combinatie van kennis en ervaring op verschillende disciplines, kan hij de gunningscriteria en beoordelingsmodellen van een aanbesteding niet alleen juridisch maar ook wiskundig benaderen. Met name als het gaat om technisch complexe aanbestedingen. Tsong maakt deel uit van het expertiseteam Aanbesteden en het sectorteam Zorg.

Tsong is lid van de Commissie van Aanbestedingsexperts klachten van ondernemers over de toepassing van aanbestedingsregels bij een overheidsaanbesteding.

Sinds 2017 is Tsong verbonden aan TK. Hij studeerde wiskunde aan de Universiteit Leiden en was ruim 20 jaar wiskundedocent. In 1998 maakte hij de overstap naar de ICT-sector als legal advisor. Tsong studeerde rechten aan de universiteit Leiden en is beëdigd als advocaat in 2019.

Tsong: “Ik bundel gespecialiseerd advies met een praktische en laagdrempelige benadering. De zelfstandige en niet-hiërachische organisatie van TK spreekt mij enorm aan. We hebben allemaal hetzelfde doel: cliënten goed en snel verder helpen.”

Rechtsgebieden NOvA
Tsong heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

  • Aanbestedingsrecht

Op grond van deze registratie is Tsong verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

“Complexe materie begrijpelijk en toepasbaar maken.”