logo

Alle belangrijke juridische publicaties rondom het Coronavirus voor bedrijven

De maatregelen vanuit de overheid voor de bestrijding van het Coronavirus hebben grote impact op de bedrijfsvoering van ondernemingen en instellingen. Deze impact gaat ook gepaard met onzekerheden en uitdagingen op juridisch vlak die vragen om een directe aanpak. Onderstaand vindt u een overzicht van de meest relevante informatie en aanbevelingen van dit moment.

Het Corona expertiseteam van TK

Om de klanten van TK direct te kunnen begeleiden voor alle juridische zaken als gevolg van het Coronavirus en de geldende maatregelen, heeft TK een Corona expertiseteam opgericht. Dit Corona expertiseteam heeft als doel om voor klanten van TK de meest adequate opvolging van zaken te waarborgen.

Het Corona expertiseteam hanteert een sectorgerichte benadering. Voor klanten houdt dit in dat zij zich te allen tijde kunnen richten tot de ondergenoemde contactpersonen.

Meer informatie over het Corona expertiseteam van TK vindt u hier >

Alles wat nu bekend is over de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Op 17 maart 2020 is de WTV-regeling (Werktijdverkorting) voor ondernemers door het kabinet omgezet naar de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. TK informeert u over alle zaken die nu bekend zijn rondom deze nieuwe regeling, ook wel de NOW genoemd.

Lees hier de laatste informatie over de NOW >

Uw zaak moeten sluiten en wel huur te betalen?

Vanaf 15 maart tot en met 6 april moet de horeca grotendeels gesloten zijn voor publiek. Ook steeds meer winkels sluiten toch maar hun deuren vanwege gezondheidsrisico’s. Wat is de invloed hiervan op lopende huurovereenkomsten?

eel van onze klanten hebben dezelfde vragen aangaande de huurverplichtingen. Welke invloed heeft het sluiten van de zaak op de huurovereenkomsten? Moet een huurder die de gehuurde ruimte niet meer kan gebruiken de huur blijven betalen? En hoe zit dat met de huurder van een winkel die besluit zijn winkelruimte wegens gezondheidsrisico’s te sluiten?

Waar moet u rekening mee houden. TK informeert u >

Subsidie digitale toepassingen in de zorg tijdens coronacrisis

De coronacrisis en de getroffen maatregelen hebben als bijkomend effect dat zorgaanbieders sterk moeten inzetten op digitale zorg op afstand voor mensen thuis. Voor veel zorgaanbieders geldt dat zij op dit moment worden geconfronteerd met een gebrek aan digitale inzetbaarheid. De rijksoverheid stimuleert middels subsidieregelingen een snelle uitbreiding van eHealth en de NZa kondigt tijdelijke maatregelen aan om belemmeringen en beperkende voorwaarden voor zorgverlening op afstand weg te nemen.

TK informeert u over de inhoud en de voorwaarden >

Inzet voormalig zorgpersoneel toegestaan

Het kabinet heeft door de coronavirus pandemie aanvullende maatregelen genomen om de continuïteit van de zorg te kunnen waarborgen. Het uitgangspunt is daarbij altijd het borgen van kwalitatief goede en veilige zorg. Hiervoor zijn aanvullende maatregelen opgesteld om het tijdelijk gebruik van voormalig zorgpersoneel mogelijk te maken.

Advocaten Sander Tempel en Fleur Jansen informeren u over de voorwaarden >

Beperk de kans op privé-aansprakelijkheid

De overheidsmaatregelen inzake het coronavirus en de maatschappelijke ontwikkelingen zijn omstandigheden waar u als bestuurder rekening moet houden. Ook met het oog op uw eigen (privé) positie en de privé-aansprakelijkheid.

Instellingen en ondernemingen worden geconfronteerd met een snelle afname van inkomsten terwijl de kosten ondertussen wel blijven oplopen. Veel instellingen en ondernemingen zijn ondergebracht in een rechtspersoon. Bent u bestuurder of beleidsbepaler van zo’n rechtspersoon? Let u dan goed op het volgende zaken.

Bekijken de adviezen van TK aan bestuurders inzake de corona-crisis en privé-aansprakelijkheid >

Onze ervaringen en sectoroverstijgend advies

Het Coronavirus en de ingrijpende (overheids-)maatregelen hebben een ongekende impact op de bedrijfsvoering van ondernemingen en instellingen.

Alle sectoren en sectorketens worden geraakt. De Coronaontwikkelingen gaan razendsnel. Besluiten en maatregelen moeten nu worden genomen. Ruimte voor gedegen juridische afwegingen en advisering is er nauwelijks. Juridische vraagstukken worden ingehaald door de werkelijkheid. Er is geen tijd.

Binnen dit crisiskader opereert het TK Corona expertiseteam vanuit een sectorale benadering. Sector-overstijgend is of/hoe binnen de crisiskaders juridische afwegingen moeten worden gemaakt.

Bekijk hier onze eerste aanbevelingen en de belangrijkste handvatten>

Coronavirus en privacy: onze tips voor werkgevers

Het Coronavirus leidt bij veel werkgevers tot privacy gerelateerde vragen. Kunnen werknemers worden gedwongen tot het ondergaan van (medisch) onderzoek door bijvoorbeeld ‘aan de poort’ te scannen op koorts? Mag je met medewerkers spreken over symptomen die zij ervaren? Mogen besmettingen worden geregistreerd?

Bekijk hier onze tips voor werkgevers inzake het Coronavirus en privacy >

Coronavirus en de zorgplicht: onze tips voor werkgevers

Het Coronavirus leidt bij veel werkgevers tot vragen over welke verplichtingen zij hebben richting hun werknemers en welke acties zij kunnen ondernemen. Wat valt wel en wat valt niet binnen de zorgplicht die u heeft als werkgever?

Bekijk hier onze tips voor werkgevers inzake het Coronavirus en de zorgplicht >

Coronavirus en het medisch beroepsgeheim

Het nieuwe Coronavirus, COVID-19, is door de Minister voor Medische Zorg aangemerkt als een infectieziekte die behoort tot de zwaarste categorie. Heeft deze aanmerking gevolgen voor de geheimhoudingsplicht die op u rust in hoedanigheid van arts? En wat als u geen arts bent? Bent u verplicht om melding te doen van uw bevindingen? Zo ja, in welk geval, op welk moment en bij welke instantie? Mag u dan persoonsgegevens van uw patiënt delen, en zo ja, welke?

Via dit artikel informeren wij over het medisch beroepsgeheim ten tijde van het Coronavirus >

Het Coronavirus, het Onderwijs, CAO’s en de wet- en regelgeving

Scholen kregen op 15 maart te horen dat zij vanwege de Coronacrisis tot 6 april aanstaande hun deuren moeten sluiten. De aandacht van scholen is nu gericht op de doorgang van het onderwijs aan leerlingen en studenten, met name voor degenen die dit jaar examen moeten doen. Wet- en regelgeving en cao’s kunnen echter belemmeringen opwerpen. TK zet de wettelijke kaders en mogelijkheden binnen de onderwijscao’s op een rij.

Lees hier de wettelijke kaders en mogelijkheden binnen de onderwijscao’s >

Het Coronavirus en de vastgoedsector: onze praktische tips

De uitbraak van het Coronavirus en de in dat kader opgelegde overheidsmaatregelen hebben ingrijpende gevolgen  voor de vastgoedsector. Zowel voor uw eigen organisatie als voor de partijen waarmee u zaken doet. TK geeft vastgoedondernemingen enkele praktische tips hoe zij met de situatie om kunnen gaan.

Lees hier onze praktische tips aan vastgoedondernemingen >