logo

ZODAT U VERDER KUNT

Welkom bij TK advocaten notarissen

Uw vraag omzetten naar juridische oplossingen

Wij willen uw vraagstukken op de beste en de meest praktische manier vertalen naar juridische oplossingen. Helder specialistisch advies geven, met kennis van uw markt en oog voor uw situatie en de sociale impact. Vol energie zorgen wij ervoor dat u verder kunt.

TeekensKarstens benoemt nieuwe partner advocatuur

15 juli 2019
Het bestuur van TeekensKarstens is verheugd met de benoeming van Floris van Galen als partner advocatuur. De benoeming van Floris van Galen - specialist publiek vastgoedrecht - onderstreept de ambitie van TK om haar positie in de vastgoedsector verder uit te bouwen. Floris geeft samen met collega partner Edward van Lent leiding aan het expertiseteam Vastgoed en Projectontwikkeling.

Inzage in examengegevens

01 juli 2019
Examenreglementen bevatten dikwijls bepalingen met betrekking tot inzage. Deze bepalingen zijn vaak strikter dan het inzagerecht op grond van de AVG. Onderwijsinstellingen doen er daarom goed aan hun examenreglementen en het recht op inzage in de examens in overeenstemming te brengen met het inzagerecht uit de AVG.