Disclaimer

TeekensKarstens advocaten notarissen heeft locaties in Leiden, Alphen aan den Rijn en Amsterdam. Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst tot opdracht.

Op de overeenkomst zijn van toepassing de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van TeekensKarstens advocaten notarissen bevatten onder meer een beperking van aansprakelijkheid. De algemene voorwaarden liggen ter inzage, zijn in te zien op onze website en worden op verzoek kosteloos toegezonden.