Erfenis

Erfrecht: vaak een complexe materie

Wij helpen u graag verder

Wat maakt het erfrecht complex? De posities van de executeur, erfgenamen, legitimarissen en legatarissen kunnen door elkaar heen lopen. Het niet tijdig en op juiste wijze aanvaarden van een nalatenschap kan grote financiële nadelen opleveren voor erfgenamen. Ook spelen er wettelijke (verval)termijnen op juridisch en fiscaal gebied. Daarnaast kan er discussie ontstaan over de uitleg van een testament, de omvang van de nalatenschap en de wijze van verdelen. Het inschakelen van deskundige begeleiding kan problemen voorkomen of oplossen.

In overleg met alle betrokkenen regelen wij op zorgvuldige wijze de nalatenschap met respect voor de emoties die kunnen spelen.

Offerte aanvragen

Executeur

In een testament kan een executeur benoemd zijn, dat is iemand die de nalatenschap gaat afwikkelen. In de praktijk zijn er veel vragen over de taken en de bevoegdheden van een executeur, zoals bijvoorbeeld het doen van de aangifte erfbelasting, het tegelde maken van de goederen van de nalatenschap om eventuele schulden te voldoen zoals de verkoop van een woning, en het opstellen van de rekening en verantwoording. Als u benoemd bent tot executeur of u wilt iemand benoemen tot executeur, dan adviseren wij u graag hierbij.

Verklaring van erfrecht

Met het overlijden van uw partner, familie of bekende breekt vaak een moeilijke periode aan. Banken en instellingen kunnen vragen om een verklaring van erfrecht, een bewijs dat iemand overleden is en dat u de erfgenaam bent of dat iemand de taak van executeur heeft aanvaard. Deze verklaring kunnen wij opmaken en afgeven nadat alle gegevens, zoals bijvoorbeeld het laatste testament en wie de erfgenamen zijn, zijn gecontroleerd. Wanneer u een verklaring van erfrecht nodig hebt, kunt u contact met ons opnemen.

Aangifte erfbelasting

Binnen acht maanden na overlijden moet u een aangifte van erfbelasting indienen. We adviseren u echter om dit zo snel mogelijk te doen om heffingsrente te voorkomen. Om alvast zelf een berekening te maken kunt u ook gebruik maken van de rekenhulp erfbelasting van de belastingdienst.
Het invullen van een aangifte erfbelasting kan bewerkelijk of complex zijn. Veel informatie hierover is ook beschikbaar via de website van de belastingdienst. Natuurlijk kunt u ook hierover contact met ons opnemen zodat we hierin met u mee kunnen denken.

Afwikkelen nalatenschap

Wij begeleiden u graag bij het afwikkelen van de nalatenschap. Dit doen we regelmatig als er bijvoorbeeld veel erfgenamen zijn, de nalatenschap heel complex is of als het contact stroef loopt tussen de erfgenamen. Wij kunnen de gehele nalatenschap voor u afwikkelen of alleen bepaalde onderdelen. Te denken valt aan: het doorsturen van de post, betalen van nota’s, doen van de belastingaangiftes, opzeggen abonnementen, het tot stand brengen van een verdeling, en uitkeren van de legaten en erfdelen.

Wij staan voor u klaar.

Onze specialisten

/
Toegevoegd notaris

Onze specialisten

/
Toegevoegd notaris

Onze specialisten

/
Kandidaat-notaris

Onze specialisten

/
Kandidaat-notaris

Onze specialisten

/
Toegevoegd notaris

Onze specialisten

/
Toegevoegd notaris

Onze specialisten

/
Notaris, partner

Onze specialisten

/
Notaris, partner

Onze specialisten

/
Familierechtspecialist / Estate planner

Onze specialisten

/
Familierechtspecialist / Estate planner
Onze openingstijden
TK is aangesloten bij
image
Klanten beoordelen ons