Levenstestament

Wat u allemaal kunt regelen tijdens uw leven

Als u door een geestelijke of lichamelijke ziekte – tijdelijk of voor langere tijd – niet meer in staat bent om uw eigen wil te bepalen moet een kantonrechter een bewindvoerder benoemen. Om dit scenario te voorkomen, kunt u een eigen regeling treffen in de vorm van een levenstestament oftewel een ‘volmacht verlenen’. Het levenstestament bestaat uit richtlijnen waarmee de door u benoemde toezichthouders uw wensen kunnen uitvoeren. Ons advies: start hier tijdig mee zodat u uw wensen kunt laten uitvoeren door de mensen die dichtbij u staan.

Wat kunt u regelen

U kunt bijvoorbeeld iemand machtigen om uw administratie te regelen. Denk bijvoorbeeld aan het betalen van rekeningen, het kopen en verkopen van bezittingen en het doen van belastingaangiften.

Als ondernemer kunt u zorgen voor een oplossing voor het geval u zelf – tijdelijk of langere tijd – niet betrokken kunt zijn bij de onderneming. Wij adviseren u graag over een levenstestament in combinatie met een regeling in bijvoorbeeld de statuten van de vennootschap of een huishoudelijk reglement, waarin een regeling wordt getroffen voor zogenaamd ‘ontstentenis of belet’.

Daarnaast kunt u iemand aanwijzen om uw persoonlijke belangen te behartigen. Denk bijvoorbeeld aan de beslissing over de opname in een verpleeghuis of medische handelingen zoals het opnemen dat bepaalde behandelingen niet meer worden uitgevoerd als u ernstig ziek raakt of aan het dementeren bent. Ook kunt u iemand aanwijzen die uw medische belangen waarneemt als u niet meer in staat bent om uw wil te uiten en om overleg te voeren met uw arts.

Aanwijzen toezichthouder

Een door u aangewezen persoon (‘de gevolmachtigde’) kan belangrijke beslissingen namens u nemen. De toezichthouder moet uw volledige vertrouwen genieten. Mocht het vertrouwen komen te vervallen, dan kunt u het levenstestament altijd wijzigen. Het is belangrijk om vooraf te bedenken wie u wenst te benoemen. Het benoemen van meerdere personen of toezichthouders is vanzelfsprekend ook mogelijk.

Wij denken graag met u mee.

Onze specialisten

/
Notaris, partner

Onze specialisten

/
Notaris, partner

Onze specialisten

/
Kandidaat-notaris

Onze specialisten

/
Kandidaat-notaris

Onze specialisten

/
Toegevoegd notaris

Onze specialisten

/
Toegevoegd notaris

Onze specialisten

/
Toegevoegd notaris

Onze specialisten

/
Toegevoegd notaris

Onze specialisten

/
Familierechtspecialist / Estate planner

Onze specialisten

/
Familierechtspecialist / Estate planner
Onze openingstijden
TK is aangesloten bij
image
Klanten beoordelen ons