Mededinging, Staatssteun en Aanbesteding

Helder advies gecombineerd met ondernemingszin

Mededingen

Wij adviseren en begeleiden (internationale) ondernemingen op het gebied van de do’s en don’ts in het contact of de samenwerking met concurrenten, spelregels in de keten, kartel- onderzoek, economische machtspositie, staatssteun, concentratietoezicht, sector-specifieke regelgeving.

Onze expertise

Advisering en begeleiding bij Horizontale samenwerkingsverbanden en – contracten / Overnamecontracten / Aandeelhoudersovereenkomsten/ Melding fusies, overnames en oprichting joint ventures bij ACM, EC en NZa / Sanctieonderzoeken ACM en EC / Bedrijfsbezoek en inval / Gedragscodes en compliance programma’s.

image

Mededingen

Wij adviseren en begeleiden (internationale) ondernemingen op het gebied van de do’s en don’ts in het contact of de samenwerking met concurrenten, spelregels in de keten, kartel- onderzoek, economische machtspositie, staatssteun, concentratietoezicht, sector-specifieke regelgeving.

Onze expertise

Advisering en begeleiding bij Horizontale samenwerkingsverbanden en – contracten / Overnamecontracten / Aandeelhoudersovereenkomsten/ Melding fusies, overnames en oprichting joint ventures bij ACM, EC en NZa / Sanctieonderzoeken ACM en EC / Bedrijfsbezoek en inval / Gedragscodes en compliance programma’s.

Aanbesteden

Aanbestedingen nemen een hoge vlucht in meerdere sectoren en branches. Hoe kunt u anticiperen op de aanbestedings-/
inkooptrajecten van overheden en verzekeraars?
Fouten bij inschrijving leiden al snel tot het mislopen van
de opdracht. Kennis van het aanbestedingsrecht is daarom
van groot belang. Ons team heeft veel ervaring met de
begeleiding van aanbestedingstrajecten en inkoopprocedures en voorziet in de behoefte om inkooptechnische en commerciële aspecten van een aanbesteding te vertalen naar praktische oplossingen.

Onze expertise

Opstellen aanbestedingsstukken / Beoordelen inschrijving en gunningscriteria / Begeleiding aanbestedingstrajecten / Bezwaar.

 

Aanbesteden

Aanbestedingen nemen een hoge vlucht in meerdere sectoren en branches. Hoe kunt u anticiperen op de aanbestedings-/
inkooptrajecten van overheden en verzekeraars?
Fouten bij inschrijving leiden al snel tot het mislopen van
de opdracht. Kennis van het aanbestedingsrecht is daarom
van groot belang. Ons team heeft veel ervaring met de
begeleiding van aanbestedingstrajecten en inkoopprocedures en voorziet in de behoefte om inkooptechnische en commerciële aspecten van een aanbesteding te vertalen naar praktische oplossingen.

Onze expertise

Opstellen aanbestedingsstukken / Beoordelen inschrijving en gunningscriteria / Begeleiding aanbestedingstrajecten / Bezwaar.

 

image

Staatsteun

Het staatssteunrecht voorkomt oneerlijke concurrentie doordat de overheid een onderneming bevoordeelt. Voorbeelden van steunmaatregelen zijn subsidie, garantie, optie, grondtransactie, geldlening en belastingen of sociale premies. Overheden mogen staatssteun in principe pas uitkeren als zij hun voornemen tot het verlenen van staatssteun hebben gemeld bij de EC, en als de EC vervolgens haar goedkeuring heeft gegeven. Ons team begeleidt – en treedt op voor – ondernemers en overheden.

Onze expertise

Melden maatregelen bij EC / Advisering kennisgeving (groeps)vrijstellingen / Advies en opstellen staatssteun-proof contracten / Beoordeling overheidsmaatregelen / Beoordeling besluitvorming financiering / Advies bij en tegen economische activiteiten overheden / Advies bij – indienen – klant bij ACM bij schending gedragregels.

image

Staatsteun

Het staatssteunrecht voorkomt oneerlijke concurrentie doordat de overheid een onderneming bevoordeelt. Voorbeelden van steunmaatregelen zijn subsidie, garantie, optie, grondtransactie, geldlening en belastingen of sociale premies. Overheden mogen staatssteun in principe pas uitkeren als zij hun voornemen tot het verlenen van staatssteun hebben gemeld bij de EC, en als de EC vervolgens haar goedkeuring heeft gegeven. Ons team begeleidt – en treedt op voor – ondernemers en overheden.

Onze expertise

Melden maatregelen bij EC / Advisering kennisgeving (groeps)vrijstellingen / Advies en opstellen staatssteun-proof contracten / Beoordeling overheidsmaatregelen / Beoordeling besluitvorming financiering / Advies bij en tegen economische activiteiten overheden / Advies bij – indienen – klant bij ACM bij schending gedragregels.

Onze specialisten

/
Advocaat, partner

Onze specialisten

/
Advocaat, partner

Onze specialisten

/
Advocaat, partner

Onze specialisten

/
Advocaat, partner