Testament

Bepaal zelf wie uw erfgenamen zijn

In een testament kun je een regeling treffen voor na je overlijden. Deze regeling kan gaan over de vererving van vermogen, maar ook over persoonlijke zaken zoals de vraag wie er voor de minderjarige kinderen moet zorgen als beide ouders er niet meer zijn (voogdij). Een goed testament regelt niet alleen uw bedoelingen binnen de wettelijke mogelijkheden, maar houdt ook rekening met de fiscale gevolgen van de vererving.

Executeur

U kunt in uw testament een executeur aanwijzen. De executeur regelt na uw overlijden de afwikkeling van de nalatenschap. Een reden hiervoor kan zijn de bescherming van de langstlevende echtgenoot/partner, eventuele onenigheid tussen de erfgenamen, of een complex vermogen. Over de mogelijkheden de nalatenschap door een executeur af te wikkelen adviseren wij u graag.

Een belangrijke reden voor partners om een testament te maken is de wens elkaar verzorgd achter te laten, en eventueel te beschermen tegen de wettelijke aanspraken die eventuele kinderen hebben. De wet geeft een regeling voor mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, dit heet de wettelijke verdeling. Deze wettelijke regeling geldt dus niet voor mensen die samenwonen met of zonder een samenlevingscontract.

Mensen hebben vaak goede redenen om van de wettelijke verdeling af te wijken, of deze is mogelijk niet van toepassing, denk bijvoorbeeld aan de situatie dat er kinderen zijn uit meerdere relaties. In dat geval is het belangrijk dat u advies krijgt over de mogelijkheden om een langstlevende testament op te maken dat overeenkomt met uw bedoelingen.
Het kan ook belangrijk zijn een testament op te maken indien u juist in een echtscheidingssituatie zit, of al gescheiden bent.

Voogdij en bewind

Daarnaast kunnen er in een testament nog veel regelingen worden opgenomen die gaan over de verkrijgers/erfgenamen. Naast de genoemde voogdijbenoeming, kunt u hierbij denken aan een regeling van bewind ingeval de erfgenamen niet zelf verantwoordelijk voor de erfenis kunnen zijn.

Over de verschillende mogelijkheden die er bestaan, ook over de fiscale argumenten om een testament te maken, adviseert ons familierecht team u graag.

Onze specialisten

/
Toegevoegd notaris

Onze specialisten

/
Toegevoegd notaris

Onze specialisten

/
Notaris, partner

Onze specialisten

/
Notaris, partner

Onze specialisten

/
Toegevoegd notaris

Onze specialisten

/
Toegevoegd notaris

Onze specialisten

/
Familierechtspecialist / Estate planner

Onze specialisten

/
Familierechtspecialist / Estate planner
Ook geopend in de avonduren
TK is aangesloten bij
image
Klanten beoordelen ons