Bedrijfsongeval

De zorgplicht van de werkgever…

Bedrijfsongevallen
De werkgever is aansprakelijk voor de schade die een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de werkgever kan aantonen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen of de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Die zorgplicht van de werkgever wordt erg ruim uitgelegd. Dit betekent dat hij er alles aan moet doen wat binnen zijn mogelijkheden ligt om ongevallen tijdens werktijd te voorkomen. De zorgplicht van de werkgever heeft dan ook niet alleen betrekking op de inrichting van een veilige werkomgeving, maar denk bijvoorbeeld ook aan veilige gereedschappen, goede opleidingen en werkinstructies. De werkgever moet er ook op toezien dat de werkinstructies worden nageleefd.

De zorgplicht van de werkgever gaat best ver. Wat mensen zich vaak niet realiseren is dat een werkgever onder omstandigheden ook aansprakelijk kan zijn voor ongevallen die gebeuren tijdens dienstreizen of bedrijfsuitjes. Dit is afhankelijk van de omstandigheden.

Vaak merken wij bij werknemers terughoudendheid om hun werkgever aansprakelijk te stellen voor een bedrijfsongeval, uit angst dat hierdoor de relatie met de werkgever onder druk komt te staan. Echter, de meeste werkgevers hebben een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijfsongevallen van werknemers en hoeven daarom niet zelf de letselschade van hun werknemers te betalen.

Beroepsziekte
Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden. Net als bij de “gewone” arbeidsongevallen geldt ook nu weer dat op de werkgever een zorgplicht rust. De werkgever moet alles doen wat redelijkerwijs van hem verwacht kan worden om te voorkomen dat er door het werk beroepsziekten ontstaan.

Letsel na een bedrijfsongeval, wat nu?

Na een bedrijfsongeval is het allerbelangrijkste dat u eerst zorgt voor uw veiligheid.

Om uw schade te kunnen verhalen is het ook van belang dat u zoveel mogelijk bewijsmateriaal verzamelt over het gebeurde.

  • Meldt het ongeval direct bij uw leidinggevende
  • Noteer namen van getuigen van het ongeval
  • Laat u zo spoedig mogelijk medisch onderzoeken
Vertel ons wat er is gebeurd. Wij nemen vrijblijvend contact met u op.