Verkeersongeval

Toenemende verkeersdrukte…

Verkeersongevallen komen helaas nog steeds veel voor. Als u door een verkeersongeval letsel oploopt, kunt u recht hebben op schadevergoeding. Voorwaarde is dat een ander aansprakelijk is. De veroorzaker van het ongeval wordt namelijk op basis van de wet verplicht de schade die het slachtoffer lijdt te vergoeden.

Of iemand anders aansprakelijk is voor de schade die u lijdt als gevolg van het verkeersongeval, hangt af van de toedracht van het ongeval. U moet de aansprakelijkheid van de ander kunnen aantonen.

In een aantal gevallen is er sprake van een bijzondere situatie waarvoor wel aansprakelijkheid kan worden aangenomen of waarvoor speciale regels gelden. U kunt dan denken aan een ongeval tussen een gemotoriseerde en niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer, bij (gedeeltelijke) eigen schuld, als u als passagier betrokken raakt bij een ongeval, of als de schade is veroorzaakt door een onbekend of onverzekerd motorvoertuig.

Heeft u vragen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Letsel na een verkeersongeval, wat nu?

Na een auto-ongeluk is het allerbelangrijkste dat u eerst zorgt voor uw veiligheid. Heeft u pijn, klachten, verwondingen (lichamelijk letsel) of geestelijke schade, laat u zich dan zo spoedig mogelijk medisch onderzoeken door uw huisarts of in het ziekenhuis.

Om uw schade te kunnen verhalen is het ook van belang dat u zoveel mogelijk bewijsmateriaal verzamelt over de toedracht van het ongeval.

  • Vul het schadeformulier duidelijk en zo volledig mogelijk in
  • Maak foto’s van het ongeval, noteer het kenteken van andere voertuigen
  • Noteer de naam, het telefoonnummer en het adres van de tegenpartij en eventuele getuigen.
Vertel ons wat er is gebeurd. Wij nemen vrijblijvend contact met u op.