Category: Kennisblog

Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) past modelclausule voor indexatie huur aan

lees meer

Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding in internetconsultatie

lees meer

Regels concurrentiebeding nog verder aangescherpt

lees meer

Belangrijke gevolgen erfrecht door verhoging wettelijke rente naar 7%

lees meer

Rechtbank gelast teruggave van in beslag genomen onderzoeksrapport aan zorginstelling

lees meer

Rechtvaardigheid in Grondgeschillen: Terug levering Ondanks Verjaring

lees meer

Uitspraak: Huurder die niet kan thuiswerken door renovatie heeft recht op verhuiskostenvergoeding

lees meer

Een hotel ter beschikking stellen aan vluchtelingen? Kijk uit!

lees meer

Trouwplannen? Ken de gevolgen van de beperkte gemeenschap van goederen

lees meer

Wijziging splitsing in appartementsrechten

lees meer