logo

Nieuws

Actueel

Onrechtmatige review op Zorgkaartnederland.nl

12 november 2019 door Rens Goudsmit
Online reviews worden steeds belangrijker voor consumenten en bedrijven. Deze reviews zijn in veel gevallen onderdeel van het keuzeproces van consumenten, bijvoorbeeld als selectiecriterium of als laatste check.

Uitspraak: werkgevers verplicht tot beëindiging slapend dienstverband onder toekenning transitievergoeding

08 november 2019 door Ginny Kessels
De Hoge Raad heeft op 8 november 2019 antwoorden gegeven op de aan hem voorgelegde prejudiciële vragen die kunnen worden teruggebracht naar de vraag: “Kan een werkgever worden verplicht om een slapend dienstverband met een zieke werknemer te beëindigen waarbij aan de werknemer de transitievergoeding moet worden betaald?”

Opzienbarende uitspraak voorzieningenrechter Den Haag aanpassing tarieven kosten Jeugdhulp

22 oktober 2019 door Dick Timmermans
Op 22 oktober 2019 heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag geoordeeld dat 10 gemeenten in de regio Haaglanden de tarieven die zij hanteren in de aanmeldingsprocedure voor het bieden van Jeugdhulp zodanig dienen te wijzigen dat deze in lijn met artikel 2.12 Jeugdwet, kostendekkend en reëel zijn.

Tien handreikingen voor de implementatie van de AVG

22 oktober 2019 door Iris Hoen
De AVG wordt vaak als ingewikkeld ervaren. Bij niet (correcte) naleving riskeren onderwijsinstellingen echter maatregelen en boetes. In tien stappen is uw organisatie 'AVG Proof'.

Verwijderen onwettige berichten provider: notice and stay down

22 oktober 2019 door Lex Keukens
Onlangs heeft het Hof van Justitie (hierna: “Hof”) een uitspraak gedaan over het verwijderen van onwettige berichten op social media Het Hof bepaalde dat een rechter mag bevelen dat een platform zoals Facebook, informatie die identiek is aan, of inhoudelijk overeenstemt met eerder onwettige verklaarde informatie, verwijdert of ontoegankelijk maakt. De rechter mag ook bevelen dat deze berichten wereldwijd verwijderd of ontoegankelijk gemaakt moeten worden.