ChipSoft verliest ook in hoger beroep na het te laat inzetten van mediation

18 september 2023

Op 9 september 2023 deed het Gerechtshof Amsterdam uitspraak in het hoger beroep van ChipSoft tegen een secretaresse.

Op 9 september jl. deed het gerechtshof Amsterdam uitspraak in het hoger beroep in de zaak van ChipSoft tegen de voormalige secretaresse van de directeur. Waar ChipSoft er door de kantonrechter al aardig van langs had gekregen, doet het hof daar nu nog een flinke schep bovenop.

Wat speelde er? Nadat de 44-jarige secretaresse van de directeur van ChipSoft in de zomer van 2021 een burn-out had gekregen, wilde zij begin 2022 weer aan het werk. Na gesteggel over de werkzaamheden die de secretaresse tijdens haar re-integratie zou gaan uitvoeren, bleek de directeur niet bereid om haar toe te laten tot het werk. Hij wilde haar per direct ontheffen van al haar taken. De bedrijfsarts stelde daarop mediation voor. De directeur zag daar geen heil in en eiste dat de werkneemster dan maar gewoon weer kwam werken.

Toen de bedrijfsarts het advies om mediation in te zetten herhaalde, stelde de directeur als eis dat de werknemer op voorhand aan diende te geven welke conflicten er volgens haar speelden. Nadat de werkneemster dat had gedaan, werd ze beschuldigd van negatief gedrag. Daarop ontving ze geen bonus, werd haar salaris verlaagd en moest ze haar leaseauto inleveren. De mediation die daarna alsnog werd gestart, liep al snel spaak.

Daarop verzocht de werknemer de kantonrechter om haar arbeidsovereenkomst te ontbinden onder toekenning van de transitievergoeding, een billijke vergoeding en achterstallig salaris. De kantonrechter oordeelde dat de werkgever, door het volledig negeren van het conflict en de weigering om mediation in te zetten, de medewerker heeft gepest en ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst ontbonden onder toekenning van de transitievergoeding, een billijke vergoeding en achterstallig salaris van in totaal € 165.000.

ChipSoft kon zich niet vinden in de uitspraak en ging in hoger beroep. Maar liefst vijf grieven stelde de advocaat in tegen de beschikking van de kantonrechter, die er kort gezegd allemaal op neer kwamen dat de werkgever niet verwijtbaar had gehandeld. De werknemer ging ook in beroep. Zij vond de toegewezen billijke vergoeding te laag en was van mening dat de door de kantonrechter toegewezen wettelijke verhoging van 10% over het achterstallig salaris door het hof diende te worden verhoogd.

In een helder en bondig geformuleerde beschikking van 9 september 2023 maakt het Gerechtshof Amsterdam – populair gezegd – gehakt van het hoger beroep van ChipSoft. Het hof overweegt dat ChipSoft, ondanks het advies van de bedrijfsarts, weigerde om mediation in te zetten. In plaats daarvan eiste Chipsoft dat de werknemer haar werk zou hervatten. Pas nadat de bedrijfsarts het advies om mediation in te zetten herhaalde, stemde ChipSoft ermee in om professionele bemiddeling in te zetten. Echter, ChipSoft stelde als voorwaarde dat de werkneemster dan wel eerst moest aangeven welke conflicten er speelden, omdat deze bij ChipSoft niet bekend zouden zijn.

Vervolgens beschuldigde ChipSoft de werkneemster van verongelijkt en nors gedrag, van weigering om op een normale manier te communiceren en beschuldigde haar van asociaal gedrag. Het hof oordeelt dat ChipSoft, tegen het advies van de bedrijfsarts in, de druk op de werkneemster verder heeft verhoogd en de relatie tussen beide partijen nog verder heeft verstoord. Dit heeft ertoe geleid dat de mediation, die ongeveer zes weken later plaatsvond, niet kon leiden tot een oplossing voor de verslechterde situatie. Dit kan, aldus het hof, niet anders worden gekwalificeerd dan ernstig verwijtbaar handelen.

Het hof stelde de werkneemster in hoger beroep wel in het gelijk en kende aan billijke vergoeding een bedrag toe dat ruim € 20.000 hoger was dan het bedrag dat de kantonrechter had vastgesteld. Ook verhoogde het hof de wettelijke verhoging van 10% naar 25%.

Het Gerechtshof Amsterdam bevestigt hier dat het negeren van een advies van de bedrijfsarts om mediation in te zetten, grote gevolgen kan hebben. Had ChipSoft mediation meteen wél serieus overwogen en aangeboden, dan was de uitkomst van deze zaak waarschijnlijk volledig anders geweest.