Handleiding voor werkgevers

18 juli 2022

Per 1 augustus 2022 treedt de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking.

De wetswijziging beoogt de arbeidsvoorwaarden voor werknemers te verbeteren en dient tevens ter bevordering van transparantere en meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Werkgevers moeten met ingang van 1 augustus 2022 voldoen aan de nieuwe wetgeving. Veelal zullen hiervoor de arbeidsovereenkomsten en personeelsreglementen aangepast moeten worden.

In deze handleiding zetten wij de belangrijkste gevolgen van inwerkingtreding van de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden op een rij.