Jan Versteegh ontvangt Koninklijke onderscheiding

Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 24 april 2020

Trots zijn wij op het feit dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om Jan Versteegh te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Dit eervolle bericht werd Jan vanochtend telefonisch meegedeeld door de burgemeester van Zoeterwoude. Jan wordt hiermee geëerd voor zijn jarenlange betrokkenheid en inzet voor de regio Rijnland middels zijn bestuursfuncties bij onder andere VNO NCW Bedrijfsleven Rijnland en VNO NCW West, welke functies Jan in 2019 heeft neergelegd. Vanwege de coronacrisis vindt de officiële uitreiking van deze Koninklijke onderscheiding later dit jaar plaats.

Namens alle collega’s van TK de hartelijke felicitaties.

Zie voor de volledige toelichting deze webpagina.