10 juridische tips voor startende ondernemers

04 oktober 2023

Als startende ondernemer sta je aan het begin van een interessante reis vol kansen en uitdagingen. Terwijl je jouw bedrijf opbouwt, is het essentieel om juridisch goed voorbereid te zijn om potentiële valkuilen te vermijden en jouw onderneming te beschermen.

Hier zijn 10 juridische tips die je als startende ondernemer moet overwegen:

  1. Afspraken vastleggen op papier

In de beginfase van jouw onderneming kunnen mondelinge afspraken voldoende lijken, maar het is cruciaal om alles schriftelijk vast te leggen in overeenkomsten en/of e-mails. Dit geldt voor afspraken met leveranciers, partners, investeerders en zelfs werknemers. Deze schriftelijke afspraken dienen als bewijsmateriaal en kunnen geschillen in de toekomst helpen voorkomen. Ook later in je groeiproces is het opstellen van duidelijke, juridisch bindende contracten van groot belang.

  1. Juiste rechtsvorm kiezen

De keuze van de rechtsvorm voor jouw bedrijf is van invloed op verschillende aspecten, zoals juridische verplichtingen, belastingen en persoonlijke aansprakelijkheid. Denk goed na over of je als eenmanszaak, vennootschap onder firma (V.O.F.), besloten vennootschap (B.V.), of een andere rechtsvorm wilt opereren. Elke optie heeft zijn eigen voor- en nadelen, dus laat je goed informeren.

  1. Intellectueel eigendom beschermen

Intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten), zoals auteursrechten, handelsnaamrechten, merkenrechten, modellenrechten en octrooirechten, kunnen van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming. Overweeg het beschermen van jouw unieke creaties, merknaam, logo’s en producten om concurrenten op afstand te houden en jouw intellectuele eigendomsrechten te waarborgen.

  1. Arbeidsrecht: verdiep je in de basisprincipes

Als je van plan bent om werknemers in dienst te nemen, is het van groot belang dat je bekend bent met de basisprincipes van het arbeidsrecht. Zorg ervoor dat je begrijpt hoe arbeidsovereenkomsten werken, welke regels er gelden voor ontslagprocedures en wat de rechten en plichten van werknemers en werkgevers zijn.

  1. Datagebruik en privacy

In een wereld waar gegevens steeds waardevoller worden, moet je bewust zijn van de verplichtingen die voortvloeien uit de privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zorg ervoor dat jouw bedrijf voldoet aan de AVG-regels met betrekking tot het verzamelen, verwerken en beschermen van persoonsgegevens. Dit omvat ook het opstellen van een privacybeleid en het informeren van jouw klanten over hoe hun gegevens worden gebruikt.

  1. Fiscale aspecten

Hoewel belastingen wellicht niet tot je favoriete onderwerpen behoren, is het cruciaal om je hierover goed te laten informeren. Begrijp de verschillende soorten belastingen waarmee je te maken krijgt, zoals inkomstenbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Overweeg het raadplegen van een fiscaal expert om ervoor te zorgen dat je aan al jouw fiscale verplichtingen voldoet en mogelijke voordelen benut.

  1. Algemene voorwaarden

Het opstellen van duidelijke algemene voorwaarden is een manier om de relaties met jouw klanten en leveranciers te reguleren, aansprakelijkheid te beheersen en eventuele geschillen te voorkomen. Zorg ervoor dat dit document goed geformuleerd is en juridisch (zoveel mogelijk) waterdicht is.

  1. Verzekeringen

Overweeg het afsluiten van de juiste verzekeringen om jouw bedrijf te beschermen tegen onverwachte gebeurtenissen. Een aansprakelijkheidsverzekering, bedrijfsmaterieelverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kunnen essentieel zijn om financiële risico’s te beperken en je gemoedsrust te vergroten.

  1. Lees contracten zorgvuldig

Het controleren van contracten is een cruciale stap voor startende ondernemers om ervoor te zorgen dat de belangen van het bedrijf worden beschermend en je niet voor onverwachte verrassingen komt te staan. Hierbij is het van belang dat de contracten (en algemene voorwaarden!) van derde partijen zorgvuldig worden gelezen en dat je de voorwaarden begrijpt voordat het contract wordt ondertekend. Belangrijke aandachtspunten in contracten zijn bijvoorbeeld clausules omtrent aansprakelijkheid, vertrouwelijkheid, garanties, gestelde termijnen en boetes.

  1. Juridisch advies inwinnen

Tot slot is het verstandig om tijdig juridisch advies in te winnen. Hoewel online tegenwoordig veel informatie beschikbaar is, vragen juridische vraagstukken veelal maatwerk. Een ervaren jurist kan je helpen bij het opstellen van contracten, het oplossen van geschillen en het navigeren door complexe juridische kwesties. Het kan kosten besparen en je behoeden voor juridische problemen die je bedrijf kunnen schaden.

Concluderend is het begrijpen van juridische aspecten van ondernemen van cruciaal belang voor het succes en de groei van jouw bedrijf. Door deze 10 juridische tips in gedachten te houden en indien nodig professioneel juridisch advies in te winnen, kun je de juridische basis leggen die nodig is om jouw onderneming te beschermen. Onthoud dat juridische zaken een integraal onderdeel zijn van het ondernemerschap en dat ze niet over het hoofd mogen worden gezien.

TK ondersteunt je graag tijdens een vrijblijvend adviesgesprek over de juridische uitdagingen waar jij als ondernemer mee van doen krijgt.