Levenstestament en Ondernemer; waar moet u op letten

01 juli 2020

Een onderneming moet doorgaan, ook als de bestuurder (even) is uitgeschakeld. In een levenstestament kunt u een volmacht geven aan iemand die namens u kan handelen, ingeval u dat zelf niet (meer) kunt. Werkt zo’n levenstestament nu voor de ondernemer?

In een levenstestament kunt u een volmacht geven aan iemand die namens u kan handelen, ingeval u dat zelf niet (meer) kunt. Het gaat dan om handelingen op bijvoorbeeld financieel en juridisch gebied. Ook kunnen er wensen worden opgenomen als het gaat om medische aangelegenheden.

Op al die gebieden kunnen instructies worden gegeven aan de gevolmachtigde. Vaak wordt ook een toezichthouder benoemd die -ten behoeve van de volmachtgever- controleert of de gevolmachtigde zijn taak goed uitoefent. U wijst dus één of meer personen aan voor het geval u -al dan niet tijdelijk- wilsonbekwaam bent. Dat geldt ook voor situaties waarin u wel wilsbekwaam bent maar bijvoorbeeld enkele maanden niet in de gelegenheid bent om zaken te regelen, zoals bij een sabbatical. Voor verschillende taken kunnen verschillende personen worden aangewezen, zoals de zakenpartner voor alles wat te maken heeft met het zakelijke en de privé partner voor privé zaken en medische kwesties.

Werkt zo’n levenstestament nu voor de ondernemer?

Als het gaat om een BV of een NV moet u onderscheid maken tussen de aandeelhouder en de bestuurder. Als aandeelhouder kunt u een volmacht geven aan iemand die u aanwijst, maar let erop dat in de statuten bepalingen kunnen staan die u beperken in het geven van een volmacht.

Als u bestuurder bent van een BV of NV kunt u niet door een volmacht een ander in uw plaats stellen, daar gaat u als bestuurder niet over, dat beslissen de aandeelhouders. Een bestuurstaak is echt een persoonlijke taak. U zou wel aan een medebestuurder een volmacht kunnen geven voor de vertegenwoordigingstaak die u als bestuurder hebt, onder de voorwaarde dat de statuten dat toelaten.

Als u de directeur-enig aandeelhouder bent ligt het anders, dan zijn er praktisch gesproken minder problemen ingeval u vanuit die hoedanigheid een volmacht geeft. Als het gaat om een maatschap of een vennootschap onder firma hangt het af van de aard van de rechtsverhouding en van wat daarover in de vennootschapsovereenkomst staat, of het mogelijk is om een volmacht te geven.

Conclusie

Een levenstestament is een nuttig instrument in veel situaties, het biedt continuïteit en bescherming omdat de personen in wie u vertrouwen heeft uw financiële, juridische belangen behartigen en uitvoeren. Ook op medisch gebied zal de door u aangewezen gevolmachtigde uw wensen vertolken als dat nodig is. Voor de ondernemer kan een levenstestament in sommige situaties een belangrijk instrument zijn, maar zeker niet in alle. Dan zijn er altijd andere manieren te vinden om te waarborgen dat de onderneming doorgaat als de bestuurder even is uitgeschakeld.