Ontslag op staande voet

De specialisten van TK weten hoe het moet 05 maart 2021

In een kantooromgeving zal het niet vaak voorkomen dat een werknemer op staande voet wordt ontslagen voor het meenemen van een pak papier of een nietmachine. Dat is anders in de retail en hospitality. Hiervoor gelden wel strenge formele vereisten.

Het ontslag op staande voet is de meest rigoureuze manier om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Er komt per direct een einde aan het dienstverband en de werknemer heeft geen recht op een transitievergoeding. Sterker nog, omdat de werkgever per direct vervanging moet zoeken voor de ontslagen werknemer, is de werknemer een flinke schadevergoeding aan de werkgever verschuldigd.

In een kantooromgeving zal het niet vaak voorkomen dat een werknemer wordt ontslagen voor het meenemen van een pak papier of een nietmachine. Dat is anders in de retail en hospitality. In deze sectoren wordt gewerkt met grote aantallen producten die allemaal netjes moeten worden afgerekend. Een kwetsbare bedrijfsvoering die goed beschermd moet worden.

Retail, horeca en hospitality ondernemingen

Helaas komt het nog al eens voor dat winkelmedewerkers zich producten of zelfs geld toe-eigenen. Of dat vrienden van de barman in de kroeg niet of te weinig afrekenen. Strikte regels en ontslag op staande voet bij overtreding van die regels is voor ondernemers in deze sectoren de enige manier om zich tegen deze vorm van lekkage te beschermen.

Dat belang wordt door de rechter onderkend. Ook kleine diefstallen, bijvoorbeeld het meenemen van een pak Optimel dat over de datum was of het inwisselen van een gevonden emballage bon van zes euro leidden in onze gespecialiseerde ontslagpraktijk tot ontslagen op staande voet, die door de kantonrechter werden goedgekeurd. Dat gold ook voor het weggeven van een rondje aan vrienden na sluitingstijd.

Strenge formele vereisten

Er moet een zero tolerance beleid zijn dat strikt wordt nageleefd. Na ontdekking dient er voortvarend te worden gehandeld, hoor en wederhoor te worden toegepast en er moet een zorgvuldige belangenafweging worden gemaakt. Dat moet vervolgens allemaal op een juridisch correcte manier in de ontslagbrief komen. Een fout in die brief kan later niet meer gerepareerd. De ontslagbrief is feitelijk het eerste processtuk, een stuk waarop de procedure later vaak gewonnen of verloren wordt.

De belangenafweging zal in dit soort zaken bijna altijd betekenen dat het bedrijfsbelang van de werkgever – om grootscheepse lekkage tegen te gaan – zwaarder weegt dan de individuele belangen van de werknemer. Dat geldt ook bij werknemers met een lang dienstverband, oudere werknemers en werknemers met een slechte positie op de arbeidsmarkt.

Uitzonderingen

We schrijven bewust “bijna” altijd. Recent werd retailer Action namelijk door de rechter teruggefloten, nadat zij een werknemer had ontslagen omdat hij een plastic tasje van € 0,03 had meegenomen zonder het af te rekenen. De medewerker was er na een lang traject van schuldsanering in geslaagd om zijn leven weer op orde te krijgen. Action wist dat. In dat specifieke geval vond de rechter dat de belangenafweging in het voordeel van de werknemer moest uitvallen

Het was spannend om te zien wat het effect van deze uitspraak zou zijn voor de ontslagpraktijk, in het bijzonder voor de retail en hospitality. Inmiddels zijn we weer een aantal zaken verder en hebben we gezien dat een gegeven ontslag om een gestolen blikje Redbull, een ontslag om twee paar niet afgerekende slippers en een ontslag om het toe-eigenen van waardepunten “gewoon” standhielden. In onze ogen terecht en goed nieuws voor de sectoren.

Conclusie

We zien in onze ontslagpraktijk dus dat elke vorm van diefstal, hoe klein de waarde ook is, nog altijd een gegronde reden vormt voor ontslag op staande voet. Mits – en dit kan niet genoeg benadrukt worden – de werkgever voldoet aan alle formele vereisten.

Hebt u een onderneming in de retail, horeca of hospitality? Bent u de lekkage zat? Wilt u uw bedrijf ook zo inrichten dat ontslag op staande voet stand houdt? Neem dan contact op met de ontslagspecialisten van TK.