Ontwerpbesluit ACM risico voor elektra-aansluitingen en transportverzoeken

Belangrijk nieuws voor ontwikkelaars en aannemers 12 september 2023

Veel ontwikkelaars zullen op de hoogte zijn van de congestieproblematiek die speelt op het elektriciteitsnet. Als gevolg van deze congestieproblematiek wordt het steeds moelijker een transportverzoek voor elektra in te dienen en om een aansluiting te verwerven bij een netbeheerder.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een ontwerpbesluit ter inzage gelegd dat het mogelijk maakt voor landelijke en regionale netbeheerders om op basis van objectieve en transparante criteria af te wijken van het ‘first come, first served’ beginsel bij de behandeling van transportverzoeken en voorrang geven aan transportverzoeken van partijen die een groot algemeen belang dienen. De ACM is voornemens om dit ook toe te gaan passen bij aansluitverzoeken. Dat betekent dat prioritaire projecten eerder een aansluiting kunnen verkrijgen, dan niet-prioritaire projecten.

Voor ontwikkelaars met gemengde bestemmingen (een combinatie van woningbouw commerciële functies) is dit een risico. De ACM stelt dat er voor functies die voorzien in woningbehoefte in het prioriteringskader in beperkte mate ruimte is voor combinaties van woningbouwprojecten en commerciële functies. De ACM heeft voorgesteld om prioriteit te verlenen aan concrete woningbouwplannen van relevante overheden, voor zover het primair en in belangrijke mate gaat om de realisatie van kleinverbruiksaansluitingen die afnemen voor eigen huishoudelijk gebruik en niet voor commerciële of professionele activiteiten. Daarbij stelt ACM expliciet een zogenaamde ‘consultatievraag’ of het gangbaar en nodig is, in het kader van een rendabele ontwikkeling, dat een koppeling wordt gemaakt tussen commerciële aansluitingen en de ontwikkeling van woningbouwprojecten.

Voor ontwikkelaars die zowel woningbouwprojecten als commerciële projecten ontwikkelen is het aan te raden om een zienswijze op het ontwerpbesluit in te dienen. Het risico bestaat dat deze ontwikkelingen straks non-prioritair behandeld zullen worden, waardoor het verkrijgen van transport en een aansluiting bemoeilijkt wordt. De zienswijze kan tot uiterlijk 5 oktober 2023 worden ingediend.