Opkoopbescherming in Leiden: de belangrijkste punten op een rij

15 mei 2024

Om starters, jonge gezinnen en middeninkomens meer kans te geven op de Leidse woningmarkt is er op 1 januari 2024 een opkoopbescherming ingevoerd. In deze blog gaan wij verder in op deze opkoopbescherming en de (beperkte) uitzonderingen.

In Amsterdam en Rotterdam is al enkele jaren geleden de opkoopbescherming ingevoerd. Ook in Leiden geldt per 1 januari 2024 een opkoopbescherming voor woningen waarvan de WOZ-waarde van de woning gelijk aan of lager dan de bovengrens is die geldt voor de Nationale Hypotheek Garantie (in 2024: € 435.000,-).

De regeling van de opkoopbescherming is opgenomen in de Huisvestingsverordening 2024 van de Gemeente Leiden en zorgt ervoor dat woningen met een WOZ-waarde tot € 435.000,- niet door een belegger (voor de verhuur) kunnen worden opgekocht. Wanneer men een woning heeft gekocht en de woning is op of na 1 januari 2024 overgedragen bij de notaris, dan mag deze woning de eerste vier jaar na de overdracht niet zonder verhuurvergunning worden verhuurd. Met deze opkoopbescherming maakt de gemeente het voor beleggers onaantrekkelijker om een starterswoning op te kopen voor de verhuur.

Wanneer verhuurvergunning

Onder bepaalde omstandigheden is het toch mogelijk om een woning die onder de opkoopbescherming valt te verhuren. Daarvoor dient de eigenaar een verhuurvergunning opkoopbescherming aan te vragen bij de Gemeente Leiden.

Deze verhuurvergunning wordt in een heel beperkt aantal gevallen verleend. De Gemeente Leiden omschrijft in de Huisvestingsverordening dat een eigenaar voor een verhuurvergunning in aanmerking komt indien:

  1. De woning in gebruik wordt gegeven aan een bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad van de eigenaar (‘Eerste graad’ betekent: ouders, kinderen en partners van de eigenaar. ‘Tweede graad’ betekent: grootouders, kleinkinderen, broers, zussen van de eigenaar);
  2. De woning ten minste één jaar door de eigenaar is bewoond en daarna voor maximaal één jaar (niet toeristisch) wordt verhuurd; en
  3. De woning onlosmakelijk deel uitmaakt van een winkel-, kantoor- of bedrijfsruimte.

Uitzonderingen opkoopbescherming

De opkoopbescherming geldt niet in de volgende gevallen:

  1. Wanneer de eigenaar de woning geleverd kreeg (bij de notaris) vóór 1 januari 2024;
  2. Wanneer de woning een WOZ-waarde heeft die hoger ligt dan de bovengrens die geldt voor de Nationale Hypotheek Garantie (in 2024: € 435.000,-);
  3. Indien een woning wordt gekocht die al langer dan 6 maanden wordt verhuurd. De woning wordt dan in verhuurde staat overgenomen;
  4. Indien vier jaren zijn verstreken na de eigendomsoverdracht van de woning;
  5. Indien de woning is aangekocht door een woningcorporatie of de gemeente;
  6. Indien het gaat om een nieuw gebouwde woonruimte die onderdeel uitmaakt van een nieuwbouwcomplex dat volledig is gebouwd en bestemd om direct na de oplevering te worden verhuurd.

Boete tegenstrijdig handelen

Een belegger die in strijd met deze opkoopbescherming handelt, riskeert een bestuurlijke boete die kan oplopen tot € 10.000,- bij bedrijfsmatige verhuur en € 5.000,- bij niet-bedrijfsmatige verhuur, alsmede een last onder dwangsom.

Het is dus verstandig om bij een voorgenomen aankoop van een woning voor de verhuur rekening te houden met deze opkoopbescherming en (zo mogelijk) in te spelen op de uitzonderingen die gelden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen, neem dan gerust contact op met ons op. Hieronder delen we de publicaties over dit onderwerp van de Gemeente Leiden.