Oppassen met gebruik van tabasco!

27 maart 2023

!!Deze blog bevat nadrukkelijk geen tips voor de bereidingswijze van je bloody mary!!

Zoals we allemaal weten is tabasco een belangrijk bestanddeel van de cocktail bloody mary. Naast wodka, tomatensap, worcestersaus, een stengel bleekselderij kun je een twee tot drie drubbels tabasco toevoegen waarmee de cocktail wat meer pit krijgt. De tabasco saus wordt al sinds 1870 door het Amerikaanse Mcllhenny Company ontwikkeld. De pepersaus is gemaakt van de tabasco chilipeper (botanische naam is Capsicum frutescens var. tabasco).

Mcllhenny heeft recentelijk een geschil gehad met Cantina Mexicana over het gebruik van het woord “Tabasco” ter aanduiding van de tabascosaus van Cantina Mexicana “Red sauce made with tabasco pepper”. Mcllhenny vindt dat deze aanduiding voor de pepersaus van Cantina Mexicana o.a. inbreuk maakt op haar in 1970 geregistreerde Beneluxwoordmerk “TABASCO”. Cantina Mexicana daarentegen vindt het Beneluxwoordmerk van Mcllhenny uitsluitend beschrijvend is en derhalve niet kan dienen als onderscheidingsteken en om die reden nietig is. Partijen komen er niet uit en leggen de kwestie voor aan de rechtbank.

De rechtbank is het met Cantina Mexicana eens dat het teken Tabasco een kenmerk is van de pepersaus, de botanische naam van chilipeper draagt immers de naam tabasco, en om die reden het teken beschrijvend is. Echter, wat Cantina Mexicana in dit geval onvoldoende heeft gerealiseerd is dat Mcllhenny door de jaren zoveel gebruik heeft gemaakt van haar Beneluxmerk dat deze als gevolg daarvan onderscheidend vermogen heeft verkregen. Het Beneluxwoordmerk is derhalve ingeburgerd en betreft een geldig merk, aldus de rechtbank.

Vervolgens gaat de rechtbank de beide tekens van Mcllhenny en Cantina Mexican met elkaar vergeleken en komt zij tot het oordeel dat het teken “Red sauce made with tabasco pepper” verwarringsgevaar creëert met het oudere Beneluxwoordmerk “TABASCO”.

Tot slot heeft Cantina Mexicana nog aangevoerd dat sprake is van een beperking in de merkenwetgeving op grond waarvan Mcllhenny als merkhouder in dit geval niet handhavend jegens haar kan optreden. Cantina Mexicana voert aan dat het haar vrij staat om tekens te voeren die verwijzen naar kenmerken van waren en dat Mcllhenny daartegen niet kan optreden. Hoewel, tabasco een verwijzing is naar de chilipeper die wordt gebruikt, gaat de beperking in dit geval niet op, want Cantina Mexicana heeft niet gehandeld in lijn met de op haar rustende loyaliteitsverplichting. De rechtbank meent dat Cantina Mexicana meer had moeten doen om de legitieme belangen van Mcllhenny als merkhouder te beschermen door niet zo prominent het teken “tabasco’ te voeren in de merknaam. Een vermelding op de ingrediëntenlijst was voldoende geweest. De beperking gaat dus niet op. Kortom, er is sprake van merkinbreuk en Cantina Mexicana zal het gebruik van haar teken moeten staken, aldus de rechtbank.

Het gebruik van ingrediënten of andere kenmerken van de waren/diensten in productnamen is over het algemeen mogelijk en daartegen kan een concurrent op grond van de merkenrechtelijke regelgeving niet snel optreden. Echter, in sommige gevallen kan toch sprake zijn van inbreuk, bijvoorbeeld als een gevestigde partij al jaren actief is in de markt onder een vergelijkbare naam. Dan moet men opletten voor inburgering. Waarschijnlijk zal de kwestie na dit vonnis nog niet tot een einde komen en schat ik in dat partijen in hoger beroep zullen gaan. In de tussentijd zal ik als bloody mary drinker deze kwestie nauwlettend in de gaten houden.