Rituals vs. The Body Shop

Is het gebruik van het teken “Rituals” voor verzorgingsproducten inbreukmakend? 03 maart 2022

Rituals en The Body Shop zijn concurrenten van elkaar en liggen al een aantal jaar met elkaar in de clinch over het gebruik van het teken Rituals ten behoeve van verzorgingsproducten. Volgens Rituals zou hierdoor verwarringsgevaar ontstaan tussen producten van beide partijen. Recentelijk heeft de rechtbank Den Haag een oordeel geveld.

Wat is er aan de hand?

Sinds 2000  houdt Rituals zich bezig met de ontwikkeling en verkoop van verzorgingsproducten. Rituals is houdster van verschillende merken (‘Merkrechten’) op de naam RITUALS ten behoeve van o.a. body en skincare producten. The Body Shop is al sinds 1976 actief op het gebied van de ontwikkeling en verkoop van verzorgingsproducten. In 2015 heeft The Body Shop een nieuwe huidverzorgingslijn geïntroduceerd met de volgende aanduidingen: ‘relaxing ritual’, ‘revitalising ritual’, ‘blissful ritual’ en ‘firming ritual’ (‘Tekens’).

Wat oordeelt de rechter?

Rituals meent dat het gebruik van de bovengenoemde Tekens inbreuk maakt op haar Merkrechten. Rituals meent dat The Body Shop verwarring bij de consument wekt doordat zij de indruk wekt dat er een commerciële band bestaat tussen Rituals en The Body Shop waardoor de reputatie en het onderscheidend vermogen van de bekende Merkrechten wordt aangetast, aldus Rituals.

The Body Shop stelt daartegenover dat sprake is van uitsluitend beschrijvend gebruik van de Tekens en de gemiddelde (vooral vrouwelijke) consument van verzorgingsproducten de Tekens niet zal opvatten als aanduiding van de herkomst uit een bepaalde onderneming. De rechtbank deelt de visie van The Body Shop niet en oordeelt dat het gebruik van de Tekens, met name vanwege het gebruik van hoofdletters, in ieder geval niet uitsluitend beschrijvend van aard is geweest en dat de Tekens prominent in reclame uitingen voor de huidverzorgingslijn van de The Body Shop zijn gebruikt. Zodoende kan bij de gemiddelde consument van verzorgingsproducten de indruk worden gewekt dat de Tekens als herkomstaanduiding zijn bedoeld.

The Body Shop heeft nog aangevoerd dat de Tekens uitsluitend zijn gebruikt om een kenmerk en/of eigenschap van haar verzorgingsproducten aan te geven en om die reden geen sprake is van inbreuk of de Merkrechten. De rechtbank gaat hier ook niet in mee. De Tekens geven namelijk geen duidelijkheid over eigenschappen en/of kenmerken van de verzorgingsproducten en merkt ook op dat niet is vast komen te staan dat de Tekens en de bijbehorende producten een bepaald verzorgingsritueel of routine vormen.

De rechtbank meent ook nog dat de Tekens door The Body Shop nagenoeg identiek zijn aan de Merkrechten van Rituals omdat het woordelement ‘Ritual’ het dominerende bestanddeel vormt.

Kortom, het gebruik van de Tekens is inbreukmakend op de Merkrechten van Rituals.

Conclusie

De rechtbank oordeelt mijns inziens terecht dat het gebruik van de Tekens van The Body Shop op onder ander het verpakkingsmateriaal en prominent in reclamemateriaal van The Body Shop, website en sociale media kanalen ertoe leidt dat sprake is van verwarringsgevaar met de Merkrechten van Rituals. De gemiddelde consument kan namelijk menen dat de verzorgingslijn van The Body Shop onderdeel is van een commerciële samenwerking tussen The Body Shop en Rituals of anderszins sprake is van een commerciële relatie tussen beide partijen. Dit doet afbreuk aan de functies van de Merkrechten van Rituals. Hoewel het commercieel interessant kan zijn om bepaalde tekens te gebruiken, is het wel verstandig om de naam van een product of dienst voorafgaand aan de lancering zorgvuldig te kiezen. Tekens die op het eerste oog beschrijvend lijken te zijn, kunnen toch door derde partijen zijn beschermd waardoor dit gebruik niet zonder meer is toegestaan. Het is dan ook verstandig om vroegtijdig juridisch advies in te winnen.