Decembermaand = Schenkingsmaand

04 december 2023

Traditiegetrouw wordt er in december geschonken. Dat is dit jaar niet anders. Als u dit jaar nog wilt schenken, let dan op de wettelijke regels ten aanzien van schenken en lees meer over de situaties waarin u de schenkingen het beste schriftelijk kunt laten vastleggen.

Maak gebruik van de vrijstellingen

Er zijn diverse vrijstellingen voor schenkingen. Zo mag een ouder (of ouders gezamenlijk) jaarlijks vrij van schenkbelasting aan een kind schenken. In 2023 is dat € 6.035.

Daarnaast mag een ouder (of ouders gezamenlijk) eenmalig aan een kind jonger dan 40 jaar een hoger bedrag schenken. Voor 2023 is dat bedrag € 28.947 (dit is incl. de jaarlijkse vrijstelling van € 6.035). Dit bedrag is vrij te besteden door een kind. Als het kind ouder is dan 40 jaar, maar zijn/haar partner jonger, dan mag het kind ook een beroep doen op deze vrijstelling.

Deze eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling mag verder worden verhoogd tot € 60.298 ingeval de schenking wordt gebruikt voor een kostbare studie. Een verhoging voor de eigen woning bestaat in 2023 niet meer. Als u al in 2021 of 2022 gedeeltelijk heeft geschonken ten behoeve van de eigen woning met gebruikmaking van de verhoogde schenkingsvrijstelling, mag dit in 2023 nog aangevuld worden tot €105.302 (bij de eerste schenking in 2021) of €106.671 (bij de eerste schenking in 2022).

De verhoogde schenkingsvrijstelling besteed aan de eigen woning voor anderen dan kinderen is in 2023 nog € 28.947. Deze verhoogde vrijstelling vervalt na 2023.

Let op: om van een verhoogde schenkingsvrijstelling voor een eigen woning of kostbare studie gebruik te kunnen maken gelden speciale voorwaarden. Laat u zich daarover adviseren.

Aan een kleinkind of anderen kunt u in 2023 € 2.418 schenken zonder dat schenkbelasting betaald hoeft te worden.

Afhankelijk van het te schenken bedrag kan het verstandig zijn om de schenking over twee jaar te spreiden: een schenking dit jaar en een schenking begin 2024. Op die manier kan handig gebruik gemaakt worden van de vrijstellingen.

Er kan dan in 2024 vrij van schenkbelasting worden geschonken:

  • aan kinderen: € 6.633
  • eenmalig verhoogde vrijstelling aan kinderen: € 31.813
  • aan kleinkinderen en anderen: € 2.658

Schenkingen vastleggen

Het kan verstandig zijn om schenkingen schriftelijk vast te leggen. Dit kan achteraf veel gedoe voorkomen. In welke situaties is het ook alweer verstandig een schenking schriftelijk vast te leggen?

  • Krijgt één van de kinderen wel een schenking en de andere kinderen nog niet? Wellicht wilt u dat de schenking bij de verdeling van uw erfenis in de toekomst wordt verrekend?
  • Is het niet de bedoeling dat de schenking bij een relatiebreuk van uw kind met zijn/haar ex gedeeld moet worden? Dit kan geregeld worden door bij de schenking vast te leggen dat de schenking voor de ontvanger privé is. Dit heet een uitsluitingsclausule.
  • Is degene die de schenking krijgt minderjarig of nog niet in staat om verstandig met geld om te gaan? Het is dan raadzaam iemand aan te wijzen die voor de begiftigde bepaalt wat er met de schenking gebeurt.
  • Mogelijk wilt u wel schenken maar wilt u niet dat het te schenken bedrag uw vermogen verlaat. In dat geval is het mogelijk om een schenking door schuldig erkenning te doen waarbij de ontvanger de schenking direct aan u terugleent. U krijgt dan een schuld aan de ontvanger van de schenking waarover u jaarlijks een rente moet betalen. Dit wordt ook wel schenken op papier genoemd. Een dergelijke schenking moet in een notariële akte worden vastgelegd.