Transactie / wijziging in december? Wees er op tijd bij.

11 oktober 2023

Veel ondernemingen hebben een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar. Om deze reden én om fiscale redenen, kan het gunstig zijn om nog in dit boekjaar een transactie of andere wijziging door te voeren in de onderneming. Indien dit gewenst is, dient snel gehandeld te worden.

Waarom snel schakelen

Het is verstandig om snel uw wensen kenbaar te maken. Enerzijds omdat notarissen te maken hebben met de jaarlijkse decemberdrukte. Anderzijds kunnen in de transactie zaken spelen die tijd in beslag zullen nemen. Denk hierbij aan: 

  • Identificaties / legalisaties van te ondertekenen stukken (in Nederland of in het buitenland),
  • Het aanleveren van benodigde financiële stukken door een accountant,
  • En, bijvoorbeeld een goedkeuring van de bank in verband met de transactie of toepasselijke termijnen.

Fusie- en splitsingsprocedure

De wettelijke fusie- en splitsingsprocedure kent een maand verzettermijn nadat het voorstel tot fusie/splitsing is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en de aankondiging hiertoe is gedaan. Pas na deze wettelijke verzettermijn kan de akte van fusie of splitsing worden gepasseerd. Dit betekent dat een fusie of splitsing uiterlijk eind november dient te worden gedeponeerd als deze per 1 januari 2024 moet worden doorgevoerd.

Inbreng onderneming of aandelen in NV of BV

Bij een inbreng van een onderneming of van aandelen in een NV of BV, geldt dat een inbrengbeschrijving is vereist waarin onder meer de waarde dient te worden opgenomen van het vermogen dat wordt ingebracht. Aangezien de in deze inbrengbeschrijving opgenomen financiële cijfers niet ouder mogen zijn dan 6 maanden, betekent dit dat de jaarcijfers 2022 op dit moment niet meer kunnen worden gebruikt en veelal tussentijdse cijfers moeten worden opgesteld.

Al met al kunnen er verschillende zaken spelen die voorafgaand aan een transactie of andere wijziging dienen te worden geregeld, waarmee het van belang is om de zaak tijdig bij een notaris onder te brengen om afronding in 2023 mogelijk te maken.

Heeft u wensen?

Laat het ons – liefst uiterlijk vrijdag 10 november – weten. Wij adviseren en begeleiden u graag. Neem direct contact op met onze specialisten Kim Remerij of Maarten van Haren. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met uw contactpersoon bij TK.