logo

Transactie/wijziging in december? Wees er op tijd bij

15 november 2021

Veel ondernemingen hebben een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar. Om deze reden en om fiscale redenen kan het gunstig zijn om nog in dit boekjaar een transactie of andere wijziging te willen doorvoeren in de onderneming. Indien dit gewenst is, dient snel gehandeld te worden.

Waarom snel schakelen

Het is verstandig om snel uw wensen kenbaar te maken. Enerzijds omdat notariskantoren te maken hebben met de jaarlijkse decemberdrukte. Anderzijds kunnen in de transactie zaken spelen die tijd in beslag zullen nemen.

Denk hierbij aan identificaties/legalisaties van te ondertekenen stukken (in Nederland of in het buitenland), het aanleveren van benodigde financiële stukken door een accountant en bijvoorbeeld een goedkeuring van de bank in verband met de transactie of toepasselijke termijnen.

Zo kent de wettelijke fusie- en splitsingsprocedure een maand verzettermijn nadat het voorstel tot fusie/splitsing is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en de aankondiging hiertoe is gedaan. Pas na deze wettelijke verzettermijn kan de akte van fusie of splitsing worden gepasseerd. Dit betekent dat een fusie of splitsing ultimo november dient te worden gedeponeerd indien gewenst is dat deze per 1 januari a.s. wordt doorgevoerd.

Bij een inbreng van een onderneming of van aandelen in een N.V. of B.V. geldt dat een inbrengbeschrijving is vereist waarin o.m. de waarde dient te worden opgenomen van het vermogen dat wordt ingebracht. Aangezien de in deze inbrengbeschrijving opgenomen financiële cijfers niet ouder mogen zijn dan 6 maanden, betekent dit dat de jaarcijfers 2020 op dit moment niet meer kunnen worden gebruikt en veelal tussentijdse cijfers moeten worden opgesteld.

Al met al kunnen er verschillende zaken spelen die voorafgaand aan een transactie of andere wijziging dienen te worden geregeld, waarmee het van belang is om de zaak tijdig bij een notaris onder te brengen om afronding in 2021 mogelijk te maken.

Heeft u wensen? Neem zo snel mogelijk – liefst uiterlijk woensdag 1 december – contact met ons op. Wij adviseren en begeleiden u graag. 

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met Kim Remerij (kandidaat-notaris), Maarten van Haren (kandidaat-notaris) of met uw contactpersoon bij TK