Trouwplannen? Ken de gevolgen van de beperkte gemeenschap van goederen

Vier voordelen van huwelijkse voorwaarden 21 april 2023

Wat houdt een beperkte gemeenschap van goederen in? Wat betekent dit voor u beiden? Wat gebeurt er bij een onverhoopte scheiding met uw onderneming? En wat als u met ongelijke delen eigen geld een huis kocht? Wij zetten een aantal scenario’s op een rij.

Het huwelijksvermogensrecht

Tot 1 januari 2018 trouwde men in een algehele gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle bestaande en toekomstige bezittingen en schulden van de partners samen zijn.

Op 1 januari 2018 is de wet veranderd. Sindsdien trouwt men in een beperkte gemeenschap van goederen. Alle persoonlijke bezittingen en schulden die de partners vóór het trouwen hadden blijven van hen privé. Bezittingen en schulden die de partners na het trouwen krijgen, worden van hen samen. Dit geldt ook voor het tijdens huwelijk verdiende inkomen. Schenkingen of erfenissen die een partner voor of tijdens het huwelijk ontvangt zijn privévermogen van die partner, tenzij de schenker of erflater anders heeft bepaald in de schenkingsovereenkomst of in het testament.

Door de beperkte gemeenschap van goederen zijn er dus drie vermogens: twee privévermogens van de partners en een gezamenlijk vermogen dat tijdens het huwelijk wordt opgebouwd. Als de partners voor het huwelijk al samen eigenaar waren van bepaalde goederen, bijvoorbeeld de woning, dan gaat dat vermogen ook tot het gezamenlijk vermogen (“de beperkte gemeenschap van goederen”) van de partners behoren. Het voeren van een goede administratie is belangrijk om te voorkomen dat er misverstanden ontstaan.

U kunt afwijken van de beperkte gemeenschap van goederen door het maken van huwelijkse voorwaarden.

Let op indien u samen een woning heeft

Alle goederen die u voor het huwelijk samen in eigendom had en de daarmee verband houdende schulden, vallen in de beperkte gemeenschap van goederen. Óók als u voor ongelijke delen eigenaar was. Het komt geregeld voor dat een partner bij de aankoop van een woning eigen geld heeft geïnvesteerd en daarmee een vordering heeft op de andere partner. Als u gaat trouwen zonder huwelijkse voorwaarden te maken, gaat die vordering voor de helft verloren omdat deze (net als de gezamenlijke woning) tot de beperkte gemeenschap van goederen gaat behoren.

image

Let op indien u samen een woning heeft

Alle goederen die u voor het huwelijk samen in eigendom had en de daarmee verband houdende schulden, vallen in de beperkte gemeenschap van goederen. Óók als u voor ongelijke delen eigenaar was. Het komt geregeld voor dat een partner bij de aankoop van een woning eigen geld heeft geïnvesteerd en daarmee een vordering heeft op de andere partner. Als u gaat trouwen zonder huwelijkse voorwaarden te maken, gaat die vordering voor de helft verloren omdat deze (net als de gezamenlijke woning) tot de beperkte gemeenschap van goederen gaat behoren.

Vier voordelen van het maken van huwelijkse voorwaarden

  • U bepaalt welke bezittingen en schulden van u samen zijn en welke van u privé blijven.
  • U kunt ervoor zorgen dat uw partner geen risico’s loopt met betrekking tot uw onderneming.
  • U kunt ervoor zorgen dat een onderneming tot het privévermogen van de ondernemende partner behoort en bij echtscheiding niet met de andere partner gedeeld hoeft te worden. Door het maken van huwelijkse voorwaarden kunt u afspraken maken over het delen van (de waarde van) uw vermogen bij een eventuele echtscheiding.
  • U kunt een algehele gemeenschap van goederen invoeren die tot 1 januari 2018 op grond van de wet gold.

Wilt u advies over het opstellen van huwelijkse voorwaarden, neem dan contact op met één van onze familierechtspecialisten zodat zij u verder kunnen helpen.