Vakantie: heeft u alles goed geregeld?

13 juli 2023

Mogelijk schiet het weleens door uw hoofd: als er iets met mij gebeurt, is alles dan wel goed geregeld? Vaak komt deze gedachte naar boven vlak voordat iemand op vakantie gaat of in het vliegtuig stapt.

In deze blog zetten we voor u op een rij waarom het verstandig kan zijn een testament op te stellen.

Geen testament: wie erft?

Als u geen testament heeft, bepaalt de wet bij wie uw bezittingen en schulden terecht komen na uw overlijden. Dit gebeurt op basis van een indeling in groepen. Als er in de eerste groep geen erfgenamen zijn, wordt gekeken of er erfgenamen zijn in de tweede groep, enz. De groepen die de wet kent, zijn de volgende:

 1. De eerste groep bestaat uit uw echtgenoot, geregistreerd partner en eigen kinderen. Let op: pleeg- of stiefkinderen vallen hier niet onder. Ook een partner met wie u samenwoont maar niet getrouwd bent en geen geregistreerd partnerschap bent aangegaan, erft niet op grond van de wet. Wilt u deze personen wel laten erven dan moet u een testament opstellen.
  Leeft één van uw kinderen niet meer? Dan vallen de kinderen van dat kind (uw kleinkinderen) ook onder deze eerste groep.
 2. De tweede groep bestaat uit uw ouders, broers en zussen. Zijn er broers of zussen overleden? Dan vallen hun kinderen (uw neven en nichten) mede onder deze tweede groep.
 3. De derde groep bestaat uit uw grootouders. Is een grootouder overleden dan vallen zijn afstammelingen eveneens onder deze groep.
 4. De vierde groep bestaat uit uw overgrootouders. Is een overgrootouder overleden dan vallen zijn afstammelingen ook onder deze groep.

Voor het geval u overlijdt met achterlating van een echtgenoot of geregistreerd partner en één of meer afstammelingen is in de wet verder geregeld dat uw echtgenoot/geregistreerd partner enig eigenaar wordt van al uw bezittingen. Uw kinderen moeten dan wachten op uitbetaling van hun erfdeel totdat ook uw echtgenoot of geregistreerd partner is overleden.

Regie houden door testament op te stellen

Als u voor wat betreft de vererving van uw nalatenschap en de afwikkeling daarvan zelf de regie in handen wilt houden, kunt u een testament maken. In een testament regelt u in de eerste plaats bij wie uw bezittingen terecht komen na uw overlijden. Het maken van een testament is dus belangrijk, ook als u geen kinderen heeft. Daarnaast zijn er een heleboel andere zaken die u in een testament kunt regelen. Bijvoorbeeld:

 • Wie uw nalatenschap moet afwikkelen (executeur);
 • Dat uw erfgenamen het van u geërfde vermogen bij scheiding niet met hun ex-partner hoeven te delen.
 • Wie de zorg over uw kinderen krijgt als u er niet meer bent;
 • Wie bepaalt hoe het erfdeel van de kinderen wordt besteed zolang zij nog jong zijn;
 • Dat uw vermogen op de fiscaal meest gunstige manier tussen uw partner en uw kinderen verdeeld wordt;

Invulling geven aan bijzondere wensen

Soms spelen er bijzonderheden of zijn er specifieke wensen. In die gevallen is het vaak noodzakelijk een testament op te stellen. Denk bijvoorbeeld aan het volgende:

 • U heeft een eigen bedrijf: wie moet de zeggenschap krijgen als u er niet meer bent?
 • Uw vermogen is al lang in de familie: u vindt het belangrijk om ervoor te zorgen dat wat uw kinderen van u erven in de familie blijft;
 • U heeft een samengesteld gezin: u (en/of uw partner) heeft kinderen uit een eerdere relatie. Hoe zorgt u ervoor dat uw partner verzorgd achterblijft en ook uw kinderen van u erven?
 • U bent gescheiden en wilt niet dat uw ex-partner ooit een deel van uw nalatenschap erft of daar zeggenschap over krijgt;
 • Er is al jarenlang geen contact meer met bepaalde familieleden, bijvoorbeeld met één van uw kinderen. Mogelijk wilt u regelen dat die perso(o)n(en) zo min mogelijk van u erven;
 • U vindt het belangrijk dat een deel van uw vermogen terecht komt bij goede doelen;
 • U heeft vermogen in het buitenland;
 • U wilt ruzie bij de afwikkeling van uw nalatenschap voorkomen en een onafhankelijk persoon aanwijzen die uw nalatenschap afwikkelt.

Testament ook bij wettelijke vererving verstandig

Wellicht zijn er naar uw idee geen bijzonderheden en sluit de vererving zoals die in de wet is geregeld aan bij uw wensen. In dat geval is het soms toch verstandig een testament te maken. Door het maken van een testament kan uw nalatenschap mogelijk fiscaal gunstiger bij de personen terecht komen die u wilt laten erven. Daarnaast geldt dat wanneer er geen testament is de erfgenamen de nalatenschap samen moeten afwikkelen. Door het maken van een testament kunt u daarvoor één of meerdere personen aanwijzen. Wij raden u aan om met een notaris te bespreken in hoeverre het verstandig is toch een testament op te stellen.

Weloverwogen keuzes maken

Het opstellen van een testament dient weloverwogen plaats te vinden. Het is van belang om u daarbij door een notaris te laten begeleiden die uw situatie en wensen in kaart brengt. De notaris bekijkt samen met u op welke manier uw wensen het beste kunnen worden vormgegeven. Vervolgens legt de notaris uw wensen voor u vast in een testament.