Huis in Frankrijk? Houd bij vererving rekening met Frans recht

20 juli 2023

Nederlanders met een vakantiehuis in Frankrijk krijgen te maken met fiscale en erfrechtelijke aspecten. Vaak is men zich daar helemaal niet zo van bewust. Daarom zetten we de belangrijkste aandachtspunten voor u op een rij.

Het erfrecht

Als je in Frankrijk woont en daar ingezetene bent, is Frans erfrecht van toepassing tenzij je in een testament kiest voor Nederlands erfrecht. Het Franse en Nederlandse erfrecht verschillen nogal van elkaar en daarom is het belangrijk om je goed te laten informeren. Zo zijn in Frankrijk kinderen bijvoorbeeld altijd erfgenaam, daar kan je niet van afwijken, ook niet bij testament. In het basissysteem in Nederland wordt de langstlevende huwelijkspartner beschermd en komen de kinderen later aan bod. Een geregistreerd partner is in Frankrijk geen erfgenaam, in tegenstelling tot Nederland. Dan is het maken van een testament om elkaar te begunstigen dus echt nodig.

In Frankrijk kun je ook testamenten maken op een handgeschreven briefje. Dat kan in Nederland niet. Vaak wordt zo’n handgeschreven brief om bewijstechnische redenen gedeponeerd bij de Franse notaris. Een document dat nergens is gedeponeerd en opeens tevoorschijn komt kan nogal wat roet in het erfrechtelijke eten gooien.

Fiscale aspecten van de vererving

  • Als je ingezetene bent in Frankrijk is het Frans fiscaal recht logischerwijs van toepassing. Het vermogen wordt in Frankrijk belast voor de erfbelasting. Pas op: als iemand korter dan 10 jaar geleden vanuit Nederland naar Frankrijk is gemigreerd heft óók de Nederlandse fiscus erfbelasting. Dubbele heffing dus waarvoor slechts een bescheiden fiscale tegemoetkoming geldt.
  • Als je een vakantiehuis in Frankrijk hebt, en daar geen ingezetene bent omdat je in Nederland woont, wordt dit vakantiehuis in Frankrijk belast bij overlijden voor de erfbelasting. In Nederland ook, dus ook in deze situatie is er sprake van dubbele heffing over het huis Frankrijk.
  • Een Nederlands samenlevingscontract wordt fiscaal door Frankrijk niet gelijkgesteld met een Frans samenlevingscontract (PACS), dat betekent dat de langstlevende partner fiscaal niet als partner wordt gezien en wordt geheven tegen het derdentarief, te weten 60%. Een geregistreerd partnerschap wordt fiscaal wel als partnerschap behandeld en leidt bij vererving tot een volledige vrijstelling voor de langstlevende, maar daarvoor is dus wel een testamentaire begunstiging nodig, zie hiervoor.
  • Kleinkinderen hebben in Frankrijk een kleine vrijstelling voor de erfbelasting vergeleken bij Nederland, € 1.594 ten opzichte van € 22.918. Voor samengestelde gezinnen is het belangrijk om te weten dat stiefkinderen (en ook schoonkinderen) in Frankrijk tegen het hoge derdentarief worden belast terwijl deze in Nederland fiscaal worden gelijkgeschakeld met eigen kinderen.

Er zijn veel aandachtspunten als het gaat om de vererving en de erfbelasting bij huizen in Frankrijk. Wij adviseren u graag.