Wet vaste huurcontracten vanaf 1 juli 2024 van kracht

14 juni 2024

Vaste huurcontracten zijn per 1 juli 2024 weer de norm.

Het is nu dan eindelijk definitief: vanaf 1 juli 2024 geldt de Wet vaste huurcontracten. Dit geeft huurders meer zekerheid over hun woonsituatie. Voor specifieke groepen, zoals studenten, kan een huurcontract van bepaalde duur wel uitkomst bieden. Deze uitzonderingen staan in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).

Huidige situatie

Tot 1 juli is het nog mogelijk om een tijdelijke huurcontract af te sluiten. Zo’n contract eindigt automatisch na de vooraf afgesproken periode. Er zijn daarna 2 mogelijkheden: de huurder verhuist of de verhuurder biedt de huurder opnieuw een huurcontract aan, deze keer voor onbepaalde tijd.

Huurcontract voor onbepaalde tijd

Vanaf 1 juli 2024 mogen alleen vaste huurcontracten worden afgesloten. Alle nieuwe huurcontracten die verhuurders vanaf dat moment aangaan, zijn dan voor onbepaalde tijd. De lopende tijdelijke huurcontracten van bepaalde duur – die vóór 1 juli 2024 zijn afgesloten – veranderen niet en eindigen automatisch na de afgesproken periode. Wordt het contract verlengd? Dan is dit voor onbepaalde tijd.

Volgens de letter van het overgangsrecht zou het tot 1 juli 2024 nog mogelijk zijn een tijdelijk huurcontract te sluiten met een ingangsdatum na 1 juli 2024. Het contract moet vóór 1 juli 2024 gesloten zijn. Het is echter aan te raden daar terughoudend mee te zijn. De kans is groot dat kantonrechters dergelijke contracten in strijd met de geest van de wet zullen beoordelen en dan gaat het feest bij het einde van de looptijd niet door.

Uitzonderingen

Er zijn enkele uitzonderingen op de Wet vaste huurcontracten. Een aantal specifieke groepen huurders, zoals studenten of urgent woningzoekenden, kunnen toch een huurcontract voor bepaalde tijd krijgen. Zij mogen vanaf 1 juli 2024 een huurcontract voor maximaal twee jaar krijgen (ook ingeval van onzelfstandige woonruimte, waar de maximale duur tot 1 juli vijf jaar was). Ook blijven enkele bestaande situaties, zoals huren onder de Leegstandswet, mogelijk na invoering van de Wet vaste huurcontracten.