Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Nieuwe wet geeft ondernemers nieuwe kansen voor herstructureren schulden. 25 maart 2021

Er is goed nieuws voor bedrijven in financiële moeilijkheden. De invoering van een nieuwe wet per 1 januari 2021 geeft ondernemers de mogelijkheid snel en efficiënt van hun schulden af te komen. Ruud de Vaan is advocaat bij TeekensKarstens en wordt regelmatig als curator aangewezen in faillissementen. Hij is erg enthousiast over deze nieuwe wet. “Deze wet gaat hopelijk veel bedrijven redden.”

Uit het interview met IntoBusiness Magazine Alphen aan den Rijn – editie Lente 2021

Nieuwe mogelijkheden

In 2020 zijn 2.703 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat is het laagste aantal faillissementen van de afgelopen 20 jaar. Tegelijkertijd zijn de verschillen tussen sectoren groot. In de horeca werden in 2020 juist relatief veel faillissementen uitgesproken (235, tegenover 196 in 2019). De meeste experts denken dat ons dit najaar een faillissementsgolf te wachten staat. ING verwacht in 2021 een verdubbeling van het aantal faillissementen in de horeca.

Ruud stelt zijn vraagtekens bij deze voorspellingen. “Die faillissementsgolf is al meerdere keren voorspeld, maar voorlopig blijft hij uit. Als de overheid ondernemers blijft ondersteunen – en voor sommige sectoren zoals de retail en hospitality de steun verder uitbreidt – kan dat een hoop ellende voorkomen.”

Financieel gezond

Ruud vertelt enthousiast over de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). “Deze wet geeft ondernemingen de mogelijkheid hun schulden ingrijpend te herstructureren, zonder failliet te gaan. Hiermee kan een bedrijf in korte tijd weer financieel gezond gemaakt worden, zonder dat het veel geld hoeft te kosten.”

De WHOA is bedoeld voor bedrijven die failliet dreigen te gaan door een te hoge schuldenlast, terwijl de bedrijfsvoering zonder die schulden wel rendabel zou zijn. Denk bijvoorbeeld aan een onderneming die hoge schulden heeft opgebouwd bij de belastingdienst of bij de bank, maar die na de opheffing van de lockdowns wel weer winstgevend zal zijn. Ruud: “De WHOA geeft die ondernemer nu de kans om te zeggen: beste schuldeisers, als jullie allemaal vasthouden aan jullie volledige vorderingen, ga ik het niet redden. Ik stel voor dat jullie allemaal een deel van jullie vorderingen kwijtschelden. Op die manier wordt mijn schuldenlast weer draaglijk, en kunnen we een faillissement voorkomen.”

Breekijzer

Voordat de WHOA werd ingevoerd, kon een ‘schuldeisersakkoord’ buiten een faillissement eigenlijk alleen worden doorgevoerd als alle schuldeisers het daarmee eens waren. Onder de WHOA ligt dat anders. Ruud legt uit: “Er wordt door de schuldeisers over het voorstel gestemd. Als genoeg schuldeisers vóór het voorstel stemmen, zijn ook de tegenstemmers aan het voorstel gebonden. Dat kan er in de praktijk voor zorgen dat de schuldenlast met bijvoorbeeld 80% of 90% wordt verminderd.”

Een ander voordeel van de WHOA is dat deze wet gebruikt kan worden om lopende contracten open te breken. “Denk bijvoorbeeld aan langlopende huurcontracten. Die zijn voor sommige ondernemingen een molensteen om hun nek. De WHOA kan worden gebruikt om die contracten vroegtijdig te beëindigen of nieuwe voorwaarden af te dwingen. Alleen al de aankondiging dat je de WHOA gaat toepassen kan als een breekijzer werken.”

Bescherming voor schuldeisers

Om schuldeisers te beschermen stelt de wet een aantal voorwaarden waar het WHOA-voorstel aan moet voldoen. De schuldeisers moeten op zijn minst het bedrag ontvangen dat ze zouden krijgen in een faillissement. Ruud: “In veel faillissementen ontvangen de gewone schuldeisers niets of bijna niets. Dat betekent dat je die schuldeisers in een WHOA-voorstel meestal ook geen hoog bedrag hoeft aan te bieden.”

Onder de schuldeisers kunnen zich ook MKB’ers bevinden. Bijvoorbeeld de slager die goederen heeft geleverd aan de lokale lunchroom. Die MKB- schuldeisers worden wettelijk beschermd met een minimum-uitkeringspercentage van 20%. Ruud waarschuwt: “MKB’ers moeten goed in de gaten houden of het WHOA-voorstel inderdaad die minimale uitkering geeft. Als dat niet zo is, moet je daar op tijd tegen protesteren. Anders kom je alsnog met lege handen te staan.”

Kosten en baten

Het toepassen van de WHOA kan zowel voor grote als kleinere bedrijven aantrekkelijk zijn. Ruud
zegt daarover: “Het WHOA-voorstel moet stevig onderbouwd zijn en er moet een aantal formele stappen worden doorlopen bij de rechtbank. Daar heb je een gespecialiseerde advocaat en een financieel adviseur voor nodig, die goed weten hoe de WHOA werkt. Dat kost natuurlijk geld, maar afgezet tegen het onbeperkte bedrag aan schulden dat hiermee kan worden weggewerkt, valt de kosten-batenanalyse bijna altijd gunstig uit voor de ondernemer. TeekensKarstens werkt regelmatig op basis van vaste prijsafspraken voor dit soort trajecten. Dat geeft de ondernemer een belangrijk stuk zekerheid.”

Ruud verwacht dat hij met het toepassen van de WHOA veel bedrijven verder kan helpen. “Dit onderwerp staat bij TeekensKarstens hoog op de agenda. Hopelijk kunnen we er op die manier ons steentje aan bijdragen dat die faillissementsgolf er in 2021 helemaal niet komt.”