Wilbert Mooren volgt Nico Cusell op als notaris

01 oktober 2021

Op 1 oktober is Nico Cusell bij Koninklijk Besluit eervol ontslag verleend als notaris en is Wilbert Mooren als notaris benoemd. Wij zijn verheugd een goede opvolger te hebben gevonden in Wilbert en we zijn Nico ontzettend dankbaar voor zijn betrokkenheid en grote bijdrage aan ons kantoor. Gelukkig nemen we geen afscheid. Nico blijft de komende jaren verbonden aan TK.

Wilbert (48) werkte ruim 13 jaar bij Van Heeswijk Notarissen in Rotterdam, waar hij zich specialiseerde in het commercieel vastgoed en projectontwikkeling. Sinds 2019 is Wilbert verbonden aan TK en geeft hij leiding aan het team notarieel vastgoed. Daarnaast is hij onderdeel van het sectorteam vastgoed dat zich verdiept in en voorsorteert op actualiteiten in de sector.

Wilbert Mooren:

“Ik kijk er naar uit om deze nieuwe rol in te vullen. Mijn keuze voor TK heeft enerzijds te maken met de regio: ik woon in Voorschoten en studeerde in Leiden. Ik voel me hier thuis. Anderzijds de complete en gespecialiseerde dienstverlening van TK – advocatuur & notariaat – in het vastgoed én de cultuur: no-nonsense, pragmatisch en plezier in samenwerken.

Mijn specialisatie is het commercieel vastgoed en projectontwikkeling. Dat wil ik ook verder uitbouwen binnen TK. Cliënten kunnen bij mij en mijn team terecht met uiteenlopende vraagstukken rondom vastgoedtransacties, financieringen, erfpachtconstructies, splitsingen en omzet- en overdrachtsbelastingaspecten.

Ik vind het belangrijk een persoonlijke band met mijn opdrachtgevers op te bouwen. Samen met Nico heb ik al veel vaste cliënten gesproken en daar kunnen we gelukkig – post corona – een vervolg aan geven. Ook wil ik graag de verbinding met de stad vergroten.”

Nico Cusell:

“Na 23 jaar de rol van notaris te hebben vervuld, is het tijd om een stap terug te doen. Zo moet het ook gaan. Een afscheid is het niet. Ik hou van mijn werk en blijf zeker nog een aantal jaren betrokken bij TK als adviseur. Ook zal ik akten blijven passeren. Door deze wijziging ben ik in staat om wat meer tijd vrij te maken voor het gezin, familie, vrienden en hobby’s.”