Expertise

IE, IT en Privacy

Sector

Tech
“Niet vrezen maar anticiperen”

Reny heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd op het gebied van het IT-en privacyrecht. Haar cliënten zijn ondernemingen die zich richten op ICT, tech en/of innovatie of die dergelijke diensten afnemen of daarin wensen te investeren. Ook ondernemingen met uiteenlopende privacyvraagstukken of die geconfronteerd worden met een datalek is zij graag van dienst.

Met veel cliënten heeft Reny inmiddels een langdurige zakelijke relatie opgebouwd, waardoor zij regelmatig optreedt in de rol van ’trusted advisor’.

Reny heeft een directe en pragmatische werkstijl. Zij neemt geen blad voor de mond en noemt graag het beestje bij zijn naam. Reny is een onderhandelaar en een strateeg en zij onderscheidt zich door details en/of actualiteiten te signaleren waar anderen aan voorbij gaan.

Reny is afgestudeerd aan de Universiteit van Maastricht. Zij heeft daar twee masters afgerond: Arbeid & Onderneming en Handels- & Ondernemingsrecht. Daarbij volgde zij het honoursprogramma ‘PREMIUM’ van the Institute for Corporate Law, Governance and Innovation Policies (ICGI). In 2018 heeft zij de VIRA/Grotius specialisatieopleiding Informaticarecht cum laude afgerond. In 2022 heeft Reny de specialisatieopleiding Privacy- en gegevensbeschermingsrecht aan de Universiteit Leiden afgerond.

Per 2024 is Reny verbonden aan TK en maakt zij deel uit van het expertiseteam IE, IT & Privacy.

Reny heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- en subrechtsgebieden geregistreerd:

  • Informatierecht: IT recht, Mediarecht;
  • Intellectueel eigendomsrecht;
  • Privacyrecht;
  • Verbintenissenrecht.

Op grond van deze registratie is Reny verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Daarnaast is Reny lid van de volgende specialisatieverenigingen:

  • Nederlandse Vereniging voor AI- en Robotrecht (NVAIR)
  • Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (NVvIR)
  • Vereniging Informaticarecht Advocaten (VIRA)
  • Vereniging Privacy Recht (VPR)
  • Vereniging Privacyrecht Advocaten (VPR-A)
  • Vereniging voor Intellectuele Eigendom/AIPPI Nederland
“Niet vrezen maar anticiperen”