logo
“Samenwerken met de klant op een fundament van integriteit en wederzijds vertrouwen.”

Sander Tempel is gespecialiseerd in Gezondheidsrecht. Als advocaat ondersteunt hij zorginstellingen in de cure-, care- en welzijnssector en begeleidt hij instellingen en ondernemingen op het gebied van e-health en zorginnovatie. Sander maakt deel uit van het sectorteam Zorg en van de expertiseteams Gezondheidsrecht en Privacyrecht.

Sinds 2020 is Sander verbonden aan TK. Hij studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam, hij behaalde daar ook zijn Master Gezondheidsrecht. In 2019 heeft Sander de post-academische specialisatieopleiding Gezondheidsrecht aan de Grotius Academie afgerond. Sander is in 2009 beëdigd tot advocaat.

Sander: “Ik werk samen met de klant op een fundament van integriteit en wederzijds vertrouwen, altijd vanuit de uitgangspunten; duurzame en informele samenwerking, korte lijnen en snel doorpakken. Door mijn expertise Gezondheidsrecht en mijn jarenlange ervaring als advocaat weet ik wat er speelt binnen zorgorganisaties. Ik ken de zorg- en werkprocessen, de professionals werkzaam in de diverse zorgsectoren en de belangen die spelen. Ik volg dan ook de overkoepelende ontwikkelingen binnen de zorg op de voet.

Mijn werk begint met een analyse van de situatie, de feiten, de organisatie en de doelstellingen. Ik geef op voorhand inzicht in de investering en ik geef een reële inschatting van de mogelijkheden en kansen.”

Rechtsgebieden NOvA
Sander heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

  • Gezondheidsrecht

Op grond van deze registratie is Sander verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

“Samenwerken met de klant op een fundament van integriteit en wederzijds vertrouwen.”