Notariaat Ondernemingsrecht

Notarieel specialisten in het ondernemingsrecht

Onze expertise

Aandelenoverdrachten / Corporate governance / Corporate housekeeping / Fusies en splitsingen / Herstructureringen / Legalisatie / Oprichting van rechtspersonen, personenvennootschappen en fondsen zoals n.v.’s, b.v.’s, stichtingen, coöperaties, verenigingen, commanditaire vennootschappen, maatschappen en FGR’s / Overnames en herfinancieringen / Statutenwijzigingen / Uitgifte van aandelen.

Over ons

Wij begeleiden overnames, financieringen, private equity transacties, management buy-outs en het bijbehorende (derden-) geldverkeer. In nauwe samenwerking met de advocaten van het TK Corporate/MA team begeleiden wij jaarlijks vele nationale en internationale transacties in het midden en groot MKB.

Participaties

Of het nu gaat over de participatie van werknemers of van het management, over het opzetten van fondsen of certificeringen. Wij kennen onze weg binnen de huidige participatie en private equity structuren.

(Her)structureringen

Het adviseren over en opzetten van acquisitie- en investeringsstructuren of beleggingsfondsen. Het oprichten en inrichten van n.v.’s, b.v.’s, coöperaties, c.v.’s, stichtingen en maatschappen, FGR’s en ANBI’s. Ook begeleiden wij fusies en splitsingen en grensoverschrijdende omzettingen en –fusies. Het opzetten van joint venture structuren maken deel uit van onze dagelijkse praktijk.

Corporate Governance

In nauwe samenwerking met onder meer onze specialisten van het Zorg en het team Onderwijs adviseren wij over de inrichting van een bestuurs- en toezichtstructuur binnen ondernemingen, zorg- en onderwijsinstellingen en rechtspersonen. Rekening houdend met de eigen dynamiek van een organisatie of instelling komen we tot een structuur die haarfijn aansluit bij de werkwijze van deze organisaties en instelingen én daarbij voldoet aan de eisen die worden gesteld aan goed bestuur en toezicht.

Corporate Services

Het voorbereiden, begeleiden en notuleren van aandeelhoudersvergaderingen, legalisaties, bevoegdheidsverklaringen, volmachten en procuraties, KvK registraties en mutaties. Wij hebben onze eigen koeriers die zo nodig op dezelfde dag zorgen voor de eventueel benodigde apostilles of verklaringen van ministeries.

Onze specialisten

/
Notaris, partner

Onze specialisten

/
Notaris, partner

Onze specialisten

/
Notarieel jurist

Onze specialisten

/
Notarieel jurist

Onze specialisten

/
Kandidaat-notaris

Onze specialisten

/
Kandidaat-notaris

Onze specialisten

/
Notaris-klerk

Onze specialisten

/
Notaris-klerk

Onze specialisten

/
Kandidaat-notaris, partner

Onze specialisten

/
Kandidaat-notaris, partner